วิเคราะห์ความตกลงที่ถูกปกปิดเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น

Fri, 03/23/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม
�เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นหรือชื่อที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการว่า� “ความร่วมมือ เศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น"(Japan-Thailand Eonomic Partnership Agreement-JTEPA)” เป็นความตกลงที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

การเริ่มต้นเจรจาในความตกลงฉบับนี้เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 และเจรจาแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2548 และรัฐบาลขณะนั้นกำหนดจะ ลงนามในวันที่ 3 เมษายน 2549 แต่ความไม่พอใจของประชาชนที่รัฐบาล ชุดดังกล่าวบริหารประเทศอย่างไม่ โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อน แทรกแซง องค์กรอิสระ หลีกเลี่ยงภาษี ของผู้นำ รัฐบาล รวมทั้งความไม่พอใจต่อ นโยบายการเปิดเสรีและแปรรูปประเทศ ทำให้เกิดการชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาล จนในที่สุด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์� 2549 การลงนามเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นได้ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 รัฐบาลชั่วคราวภายใต้ การนำของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้สืบต่อการทำเอฟทีเอกับญี่ปุ่น มีการ ประกาศที่จะลงนาม โดยมิได้มีการเปิดเผยตัวร่างความตกลงซึ่งมีความหนา 940 หน้า แม้แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ก็แทบไม่มีโอกาสได้อ่าน และศึกษา� เอกสารที่สนช.ได้รับคือเอกสารประชาสัมพันธ์ชื่อ “เรื่องน่ารู้ความ ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA)” ก่อนหน้าการประชุมเพียง 2 วัน�

ภายใต้การบริหารที่ถูกชี้นำโดยกลุ่มข้าราชการประจำและกลุ่มนัก เจรจาจากกระทรวงต่างประเทศรวมทั้งความใกล้ชิดกับกลุ่มธุรกิจการเกษตร ยักษ์ใหญ่ รัฐบาลกำลังเร่งรัดลงนามกับญี่ปุ่นโดยหาได้ตระหนักไม่ว่า รัฐบาล นี้เป็นแค่เพียงรัฐบาลรักษาการณ์และกำลังจะหมดอายุไปภายในไม่ช้า เหตุผลสำคัญเบื้องหลังการงลงนามอย่างรีบเร่งนี้ก็เพื่อสร้างความยอมรับ ให้กับรัฐบาลชั่วคราวและจากแรงผลักดันของกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มโดย�หาได้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณสุข ผู้ประกอบการรายเล็กๆกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ผลกระทบที่มีต่ออำนาจอธิปไตย ของประเทศไม่

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการ รวมตัวของนักวิชาการอิสระ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกและคณะทำงาน ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน จากทั่วประเทศ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อเปิดเผยและวิเคราะห์ ให้เห็นถึงกระบวนการที่ไม่ชอบมาพากล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ และประชาชนหากลงนามโดยไม่มีการแก้ไขข้อบทต่างๆในความตกลงกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (www.ftawatch.org)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร