ความรู้ท้องถิ่นเรื่องพันธุ์ปลา แม่น้ำโขง

Wed, 11/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม


คณะนักวิจัยจากบ้านเชียงของ-เวียงแก่น จ.เชียงราย ผลิตและจัดพิมพ์โดย โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 78 หมู่ 101 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-278334 โทรสาร 053-283609 www.searin.org

กลุ่มรักษ์เชียงของ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา 62 ม.8 บ้านเวียงแก้ว อ.เชียงของ เชียงราย โทรศัพท์ 053-655607

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร