แถลงการณ์คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ สนับสนุนการใช้มาตรการ�...

Wed, 05/23/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม
แถลงการณ์คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ สนับสนุนการใช้มาตรการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ หรือ CL ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร