สุวิทย์ วัดหนู : นักรบประชา เคียงข้างคนจน

Tue, 06/12/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม

"วาระแห่งชีวิตของสุวิทย์ วัดหนู จากแรกเกิดจนวันสุดท้ายของชีวิต ในวันที่ 11 มีนาคม 2550 เขามีสิริอายุรวม 54 ปี 2 เดือน 23 วัน

การสูญเสียคุณสุวิทย์ วัดหนู นำมาซึ่งความระลึกถึงที่มีต่อคุณสุวิทย์ ที่เต็มปี่ยมไปด้วยเจตนารมณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงสังคม และยืนหยัดในแนวทางประชาชนของเขา แม้จนวันสิ้นลมหายใจ

ชีวิตของเขาช่างสั้นก่อนวันอันควร หากเขาได้ฝากจิตวิญญาณแห่งหารต่อสู่ได้ยิ่งใหญ่นัก เขาถือเป็นแบบอย่างของสามัญชนที่เคียงข้างคนจน ดังแง่มุมของชีวิต การต่อสู้ และความทรงจำของคนต่างวัยร่วมสมัยได้สะท้อนถึงเขา ซึ่งมีคนน้อยนักที่จะได้รับเกียรติเช่นนี้

นั่นคงเป็นเพราะชีวิจและการต่อสู้ของเขา พิสูจน์จากการปฏิบัติมาอย่างยาวนาน นับตั่งแต่นักศึกษา นักรบในเขตป่าเขา นักพัฒนา นักกิจกรรมประชาธิปไตย

ภารกิจที่เขาแบกรับมาทั้งชีวิต ได้รับการจดจารเป็นประวัติศาสตร์แห่งการปลดปล่อยของชนชั้นล่าง ครั้นเมื่อวาระสุดท้ายของเขามาถึง จึงยังมีภารกิจอีกคณานับที่คั่งค้างของเขาและพวกเรา" บางส่วนจากบทบรรณาธิการ

ผลิตโดย กลุ่มเพื่อนประชาชน โทรศัพท์-โทรสาร 02-9360212-3.ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร