คำประกาศจุดยืนการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับการลงประชามติของคณะกรรมกา�...

Fri, 06/15/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม
คำประกาศจุดยืนการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับการลงประชามติของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร