แถลงการณ์สมัชชาคนจน หนึ่งปีอำนาจที่มาจากรัฐประหาร คมช. ครม. และสนช. ล้ว�...

Wed, 09/26/2007 - 15:43 -- ประชาธรรม
แถลงการณ์สมัชชาคนจน หนึ่งปีอำนาจที่มาจากรัฐประหาร คมช. ครม. และสนช. ล้วนไม่มีความชอบธรรมใดๆ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร