กวีบทน้อย:ริมฝั่งโขง

Mon, 11/12/2007 - 11:40 -- ประชาธรรม

สายน้ำโขงไหลเรื่อยเอื่อยลงริน

สู่พื้นดินถิ่นไกลในวิถี

ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตทุกชีวี

มิให้มีสิ่งใดมากั้นกลาง

แต่วันนี้สิ่งก่อสร้างมาขวางกั้น

ความลดหลั่นเกิดขึ้นในวิถี

ทำอย่างไรเมื่อชาวบ้านไม่ปรีดี

เมื่อวิถีที่มีนั้นเปลี่ยนไป

สร้างสะพานเชื่อมโยงโขงลาว-ไทย

สิ่งที่ให้ประชาลาน้ำของ

เรือข้ามฟากเรือขนส่งผิดครรลอง

ลองหันมองสิ่งที่เกิดกับชุมชน

ทั้งชาวบ้านน้องพี่ต้องขายที่

ก่อนเคยมีที่ทำกินในถิ่นฐาน

แต่ตอนนี้น้องพี่ไม่ชื่นบาน

ต้องพลัดพรากบ้านเกิดสู่เมืองไกล

จะมีใครหันมาดูชาวเชียงของ

ลองหันมองความจริงที่เป็นอยู่

ทั้งรากแก้วรากหญ้าที่อดสู

ที่ไม่รู้เข้าใจผิดคิดว่าดี............

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร