โศกนาฏกรรมคนชายขอบ

Fri, 06/01/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม
บทบันทึกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ชะตากรรมของชนเผ่าพื้นเมือง จากการทำลายล้างของรัฐและทุนในกระแสการพัฒนา "พวกเขา มิเพียง มิอาจไม่ยินยอม มิอาจไม่ขัดขืน มิพักเอ่ยถึงการเจรจา หรือสิทธิแห่งการปฏิเสธ ....."

จัดพิมพ์โดย ศูนย์ปฏิบัติการ่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(ศปส.) 268/10 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246414

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร