ร่วมรู้ร่วมรักษา (คู่มือการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี)

Thu, 11/01/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม


สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สายด่วน1330 ,มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร 0-2372-2222 ,องค์กรหมอไร้พรมแดน(เบลเยี่ยม) 0-2370-3087-9 ,เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย กรุงเทพ 0-2377-5065, ภาคเหนือตอนบน 0-5330-4045 ,ภาคเหนือตอนล่าง 0-5521-4209 ,ภาคอีสาน 0-4333-0715 ,ภาคกลาง 0-2377-5021 ,ภาคตะวันออก 0-3860-8094-6 ,ภาคตะวันตก 0-3454-8432 ,ภาคใต้ 0-7436-4813

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร