สาละวิน บันทึกแม่น้ำและชีวิตในกระเเสการเปลี่ยนแปลง

Wed, 11/28/2007 - 12:11 -- ประชาธรรม

โครงการเชื่อนสาละวิน นับเป็นโครงการขนาดใหญ่โตมโหฬารในภูมิภาคอาเซียนอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน...อ่างเก็บน้ำของเขื่อนสาละวินจะท่วมพ้นที่ของทั้งสองฝั่งแม่น้ำเป็นความยาว 380 กิโลเมตร หรือประมาณ 6 แสนไร่ เป็นพื้นที่ในฝั่งไทยถึงกว่า 5 หมื่นไร่ ที่สำคัญคือจะท่วมพื้นที่เขครักษาพันธ์สัตว์ป่าสาละวินและเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วย อีกทั้งแม่นำสาละวินยังเป็นแม่นำที่ยาวเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากแม่น้ำโขง และยังเป็นแม่น้ำที่ไหลเป็นอิสระที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ฉะนั้นการตัดสินใจสร้างเขื่อนสาละวินของ กฟผ. จึงเป็นการตดสินใจที่จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อพื้นที่ที่มีความสำคัญทางชีวภาพของโลก รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย

ไกรศักดิ์ ชุณหะวันมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ และประชาคม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร