ข้อสังเกตหลายประการต่อนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ

Fri, 09/12/2008 - 16:13 -- ประชาธรรม

สืบเนื่องจากข่าว “ที่ดิน ‘ทุ่งสามหมอน’ กระฉูดไร่ครึ่งล้าน ชาวบ้านขานรับนิคมอุตฯ-แต่ห่วงกระทบแม่น้ำอิง” ในข่าวสด ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551 หน้า 30-ภูมิภาค โดยมีผู้จัดการโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายอนุเทพ เชาวนลิขิต จากบริษัทปัญญาคอลซัลแตนท์ จำกัด ผู้รับจ้างการศึกษาจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ข่าวต่อหนังสือพิมพ์ข่าวสด ดังข่าวที่ตัดมาให้เห็นในรูป ทางเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา โดยนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตหลายประการต่อการให้ข่าวของนายอนุเทพ เชาวนลิขิต ผู้จัดการโครงการศึกษาฯ ดังนี้

1.ข้อสังเกตต่อราคาที่ดินทุ่งสามหมอนกระฉูดไร่ครึ่งล้าน คำถามว่าห้าแสนบาทนี้ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ใคร? ในวันนี้ที่ดินอยู่ในมือนายทุนหมดแล้ว ชาวบ้านได้ขายที่ดินไปก่อนแล้วในราคา 50,000 – 100,000 บาท ดังคำกล่าวของนายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล รองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาโลจิสติกส์ หอการค้า เชียงราย พบว่าที่ดินได้ขายให้นายทุนจนหมดแล้ว ฉะนั้นผลประโยชน์ในเรื่องที่ดินตกอยู่แต่นายทุน นี้เป็นการหลอกลวงครั้งแรกของการศึกษาความเหมาะสมฯ

2.ข้อสังเกตต่อความเห็นชอบในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ นายอนุเทพ ให้ข่าวว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่กังวลเรื่องผลกระทบนั้น ไม่มีการบอกว่าเห็นด้วยในส่วนไหนและการศึกษาความเป็นไปได้ไม่ใช่การศึกษาเพื่อจะตอบเพียงว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่เป็นการศึกษาที่ต้องศึกษาอย่างรอบด้าน และขั้นตอนสุดท้ายคือการประชาพิจารณ์จึงสามารถจะตอบได้ว่าเหมาะสมหรือไม่? นอกจากนี้ข้อกังวลผลกระทบของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีต่อแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันนั้นไม่ถูกนำมาบอกกล่าวในข่าว ซึ่งในรายงานงานความก้าวหน้าตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง 4 และจะมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการศึกษาฯ ฉบับที่ 4 ในวันที่ 16 ก.ย. 2551 นี้ ก็มีข้อมูลความเห็นต่างและข้อกังวลอยู่มากมาย

นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว กล่าวให้ข้อสังเกตอีกว่า จากรายงานทั้งสี่ฉบับ และจากการเข้าร่วมในเวทีชี้แจงระดับพื้นที่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยในส่วนของการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า และมีข้อกังวลอย่างมากต่อการสร้างนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม โดยในรายงานการศึกษาของบริษัทปัญญาเองก็ทำให้เห็นว่า เชียงของในเขตลุ่มน้ำอิงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะมาตั้งนิคมฯ และในที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เองก็ตั้งข้อสังเกตกันมากว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งก่อนหน้านี้นักลงทุนจีนก็ปฏิเสธที่จะมาลงทุนไปแล้ว

นอกจากนี้นายนิวัฒน์ ยังตั้งคำถามต่อระเบียบวิธีวิจัยอีกว่า การศึกษาความเหมาะสมฯ ไม่ใช่เป็นการตั้งธงไว้แล้วว่าจะต้องสร้างนิคมฯ ให้ได้หรือไม่?� การมาให้ข่าวของบริษัทปัญญาซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการศึกษาในลักษณะนี้ เท่ากับตั้งธงว่าต้องสร้างนิคมฯ ไว้ก่อนแล้ว ฉะนั้นการศึกษาฯ ก็มีค่าเป็นคู่มือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ไม่ใช่การศึกษาความเหมาะสมฯ นอกจากนี้พื้นที่การศึกษาถูกขีดให้ศึกษาเพียง ต.ศรีดอนชัย และ ต.สถาน 10 ชุมชน โดยตัดเอาศึกษาเฉพาะพื้นที่ตั้งโครงการฯ แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป มันจะเกิดขึ้นทั้งเชียงของ หรือทั้งลุ่มน้ำอิงตอนปลายและชายฝั่งโขง ซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคำถามมาตลอด แต่กระบวนการศึกษาและรับฟังความเห็นก็ยังจำกัดอยู่เพียงเท่าเดิม ทางกนอ.เองก็ทำเพียงชี้แจงโครงการฯ เพื่อที่จะจัดตั้งมากกว่าการที่จะให้การศึกษาและวิจัยร่วมกันในความเหมาะสม

คำถามสำคัญวันนี้ก็คือ บริษัทที่ปรึกษาร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกระทำการศึกษาความเหมาะสมฯ หรือกำลังจัดทำคู่มือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม? การศึกษาความเหมาะสมฯ ควรจะสะท้อนถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เชียงของด้วยว่า แท้ที่จริงแล้วเชียงของและคนเชียงของควรเป็นเมืองแบบไหน ควรพัฒนาไปแนวทางใด เพราะข้อเท็จจริงคือเชียงของเป็นเมืองบริสุทธิ์ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย� ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในรายงานความก้าวหน้าของบริษัทปัญญา แต่ในขณะเดียวกันนายอนุเทพ ยังบอกอีกว่า ได้กำหนดรูปแบบประเภทอุตสาหกรรมไว้แล้ว ทั้งที่มีการท้วงติงมาตลอดถึงความชัดเจนของประเภทอุตสาหกรรม ในที่ประชุมนำเสนอรายงาน ทางบริษัทและกนอ.ก็ไม่เคยตอบได้ชัดเจน และวันนี้นายอนุเทพ มาให้ข่าวว่าจะมีขั้นตอนและประเภทของอุตสาหกรรมยังไงบ้าง ทั้งๆที่การศึกษายังไม่จบกระบวนการ การประชาพิจารณ์ก็ยังไม่เกิดขึ้น อีกทั้งผังเมืองในเขตทุ่งสามหมอนลุ่มน้ำอิงก็ยังแขวนไว้ที่สีเขียว ยังไม่ติดเป็นสีม่วง การกระทำเช่นนี้หมายความว่า การศึกษาความเหมาะสมหรือการจัดทำคู่มือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกันแน่.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร