ประชานิยมในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

Tue, 11/11/2008 - 14:31 -- ประชาธรรม

พลันที่ขุนพลนักเศรษฐศาสตร์-นักธุรกิจในคราบนักการเมืองของรัฐบาลคุณสมชาย สำแดง 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าด้วยการผันเงินจำนวนมหาศาลถึง 1.2 แสนล้าน ซึ่งไม่ว่าจะด้วยไม่ว่าจะด้วยปัจจัยภาวะเศรษฐกิจโลกดูที่ท่าจะลดความร้อนแรง หรือด้วยปัจจัยการเมืองภายในที่ร้อนระอุกันแน่ แต่นักวิเคราะห์หลายสำนักต่างมองว่านี่เป็นการอัดฉีดเงินให้หัวคะแนน ชิมลางก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงในไม่ช้า

เมื่อพิจารณารายละเอียดของการใช้เงินในเบื้องต้น พบว่าได้กำหนดโครงการในแผนกระตุ้นครั้งนี้รวม 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท (ถนนปลอดฝุ่น) 34,000 ล้านบาท การปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เพิ่มเงินเดือนข้าราชการ 6%) 24,000 ล้านบาท โครงการเอสเอ็มแอล 15,000 ล้านบาท การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร 9,000 ล้านบาท เพิ่มทุนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 7,000 ล้านบาท เอสเอ็มอีแบงก์ 2,000 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 6,000 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,000 ล้านบาท โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด หรือโครงการบ้านมั่นคง 1,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 1,000 ล้านบาท

ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีโอฬาร ไชยประวัติ ออกมาสำทับอีกว่าเศรษฐกิจปีหน้าโตถึง 4 เปอร์เซ็นต์ การจ้างงานเพิ่ม 3 เปอร์เซ็นต์ กลบเสียงเซ็งแซ่ของนักธุรกิจเอกชนที่ชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่น่าจะเกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยทุกข์ลาภของการ "ซื้อขายล่วงหน้า"

อย่างไรก็ดีไม่ว่าการผันเงินจำนวนมหาศาลนี้จะเป็นการเล่นงัดข้อกับ ที่อ.เกษียร เตชะพีระ บอกว่าม็อบเสื้อเหลืองที่ใช้เงินไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ล้านหรือไม่ตาม สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่ปล่อยให้เขาทุบหม้อข้าวในบ้านของเราเล่น แต่ควรช่วยกันจับตาว่าการกลับมาของนโยบายประชานิยมที่เป็นรูปธรรมเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกับสังคมไทยต่อไปอย่างไร

หวังว่าวันว่างๆ จากการรบ พวกเราจะแบ่งปันเวลามาพิจารณาบทเรียนทั้งด้านดีด้านร้าย กลับมาทบทวนอีกสักครั้ง เพราะถ้าเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี เมื่อรัฐบาลให้เขาก็ย่อมหวังอะไรตอบแทน เช่นเดียวกับคะแนนเสียงของเราเมื่อให้ไปก็ไม่ได้ความว่าให้เปล่า เพราะเรามีบทเรียนแล้วพี่น้อง.

ธีรมล บัวงาม
ผู้สื่อข่าวประชาธรรม

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร