ทิศทางอาเซียน...ประชาชนต้องร่วมกำหนด

Wed, 12/03/2008 - 16:15 -- ประชาธรรม

หลบหลีกจากเรื่องการเมืองภายในประเทศมาชวนคุยเรื่องการเมืองในระดับภูมิภาคอาเซียนกันบ้าง แต่ยังก็เกี่ยวโยงกับประชาชนอย่างเราๆ กันทุกคนเหมือนเดิมค่ะ คือ การประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN Summit ครั้งที่ 14 ซึ่งตามกำหนดการเดิมของเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียน จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 15-18 ธันวาคม 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

แต่เนื่องด้วยบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศของเราในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ไม่เอื้ออำนวยให้หลายๆ ฝ่ายเกิดความมั่นใจได้ว่าจะมีสภาพความพร้อมต้อนรับผู้นำจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of Southeast Asian Nations) ทั้ง 10 ประเทศ เข้าประชุมหารือในประเทศไทย ดังนั้น จึงให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน ซึ่งเรื่องนี้ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ก็ออกมาแสดงความเห็นแล้วว่า สถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่มีภาวะคับขัน และฉุกละหุกที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้

 

ประเด็นที่อยากจะมาชวนคุย ไม่ได้อยู่ที่ว่าประเทศไทยจะได้หนได้ตาจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมหรือไม่ เพราะสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเนื้อหาและรายละเอียดที่จะนำเข้ามาสู่วงประชุมเจรจาของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องจับตา ติดตาม และควรต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น และร่วมกำหนดทิศทางความเป็นไปของอาเซียนด้วย

 

เพราะแม้ว่าจะมีการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาตั้งแต่ปี 2510 แต่ที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับยังไม่ค่อยรับรู้ข้อมูลด้านบทบาทหน้าที่และความเป็นไปของอาเซียนมากนัก กระทั่งว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกการทำงาน การกำหนดนโยบายและทิศทางของอาเซียนของประชาชน ก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงจริง ในขณะที่การเจรจา การทำข้อตกลงใดๆ ของอาเซียน ย่อมจะมีผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม

 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้น ประเด็นสำคัญหนึ่งที่จะหยิบมาคุยกันคือ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเปรียบไปแล้วก็เป็นเสมือนกฎหมายร่วมของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน แต่ปัญหาใหญ่ก็คือประชาชนในภูมิภาคนี้รู้หรือยังว่าเรากำลังจะมีกฎหมายอาเซียน? เนื้อหาของกฎบัตรอาเซียนนี้เป็นอย่างไร? จะส่งผลกระทบอะไรต่อเราบ้าง? ดิฉันคิดว่าคนจำนวนมากมายยังไม่รู้

 

นอกจากนี้ ในวงประชุมจะมีเอกสารอีกกี่ฉบับที่จะนำมาขึ้นโต๊ะเจรจา หรือรอการลงนามรับรอง แล้วเนื้อหาของเอกสารเหล่านั้นประชาชนได้เข้าถึง ได้เห็น ได้อ่านทำความเข้าใจแล้วหรือไม่? ดิฉันก็คิดว่าประชาชนอีกเป็นจำนวนมากไม่รู้เหมือนกัน นี่คือสิ่งที่ประชาชนหลายฝ่ายเป็นห่วง โดยเฉพาะท่ามกลางการไม่รู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงของประชาชนนี้ ก็เกรงว่าจะเกิดการซิกแซกแอบลงนามในข้อตกลงใดๆ ของกลุ่มผู้นำประเทศต่างๆ กันหรือไม่

 

ดังนั้น ไม่ว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนจะจัดขึ้นที่ไหน และเมื่อไหร่ ประเด็นหลักสำคัญอยู่ที่ว่าเวทีนี้ต้องเปิดให้โปร่งใส ให้ประชาชนร่วมติดตาม ตรวจสอบ กำหนดทิศทางนโยบายของภูมิภาคร่วมกัน แต่ทั้งนี้ การกำหนดทิศทางความเป็นไปของอาเซียนต้องให้ประชาชนในภูมิภาคนี้ร่วมกันกำหนด และควรต้องเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคนี้ ไม่ใช่เพื่อรัฐ ไม่ใช่เพื่อกลุ่มทุน หรือคนกลุ่มเล็กหยิบมือเดียว

 

ทิพย์อักษร มันปาติ

ประชาธรรม สถานีข่าวประชาชน

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร