ปาล์มหรือคือความหวังคนอีสาน ?

Mon, 01/19/2009 - 11:15 -- ประชาธรรม

 

ระยะ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ข่าวคราวเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในแถบจังหวัดภาคอีสานชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือ หลังราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างหนัก อันเป็นผลจากราคาน้ำมันต่ำลงนับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

น่าสนใจตรงที่ว่า แรงจูงใจในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานนั้นถูกกระตุ้นโดยรัฐบาลเมื่อครั้งสถานการณ์พลังงานที่เคยมีราคาสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนั้น การปลูกพืชพลังงานทดแทนคือคำตอบ สามารถสร้างรายได้แก่พี่น้องชาวอีสาน จนปัจจุบันพื้นที่ภาคอีสานมีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันไปแล้วประมาณ 1 แสนไร่ ส่วนใหญ่ปลูกใน จ.หนองคาย เลย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

 

แต่ปัจจุบันจากสถานการณ์ราคาพืชพลังงาน โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันที่ราคาตกวูบ ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ เกษตรกรกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับการเหลียวแล ทั้งการไม่มีที่ขายเพราะไม่มีโรงงานรับซื้อ เกษตรกรบางส่วนต้องขนส่งผลผลิตที่ได้ไปขายใน จ.ชลบุรี และที่สำคัญอีกประการคือ เกษตรกรจำนวนไม่น้อยยังขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน

 

ดังนั้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงนับว่าน่าสนใจว่ารัฐบาลในฐานะผู้ริเริ่มขายไอเดียจะแสวงหามาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร และแนวโน้มในอนาคตนั้นปาล์มน้ำมันยังเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานอยู่หรือไม่ ทั้งหมดนี้ ประชาธรรม เตรียมเจาะลึกข้อมูลมานำเสนอแก่ท่านผู้อ่านเร็วๆ นี้ โปรดติดตาม...

 

สำหรับรอบอาทิตย์นี้ ประชาธรรม ได้นำรายละเอียดของ พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.... ซึ่งนับว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะในมิติสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน กล่าวคือ พ.ร.บ.ฉบับนี้รัฐสภาได้ถอนร่างที่ผ่านมาเห็นชอบจากรัฐบาลนายสมชายออกจากการพิจารณาและตีกลับด้วยเหตุผลการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่

 

และเมื่อ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวโน้ม พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมีหน้าตา รูปร่างเป็นอย่างไรคลิ๊กอ่าน อนาคต?ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรในมือรัฐบาลประชาธิปัตย์ โดยพลัน !!!

 

อานุภาพ นุ่นสง / สำนักข่าวประชาธรรม

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร