เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนใต้ออกแถลงการณ์ล้มแนวคิด

Thu, 02/12/2009 - 20:39 -- ประชาธรรม

 คำแถลงของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้

เรียกร้องให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ให้พืชสมุนไพร 13 ชนิดเป็นวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1

 

          ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศให้พืชสมุนไพร 13 ชนิด ได้แก่ สะเดา ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน ขิง ข่า ดาวเรือง สาบเสือ กากเมล็ดชา พริก คื่นฉ่าย ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และหนอนตายหยาก เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมานั้น

          ทางเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการเกษตร มีความเห็นว่าพืชสมุนไพรทั้ง 13 ชนิดเป็นพืชที่เกษตรกรได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสารควบคุมแมลง ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมายาวนาน ไม่ก่อให้เกิดผลตกค้างที่เป็นอันตราย ทั้งต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สามารถหาได้ในชุมชน อันเป็นการสร้างทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองโดยไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การออกประกาศดังกล่าว จะสร้างผลกระทบอย่างสำคัญต่อเกษตรกร และเป็นการสร้างภาระ อุปสรรคในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งในด้านการเกษตร การสาธารณสุขและอื่นๆ

แม้ว่านาย สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จะเปิดแถลงข่าวขอโทษประชาชนเมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมา และอ้างว่าเป็นการควบคุมเฉพาะการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูปเป็นสารกำจัด ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อการค้าเท่านั้น โดยเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรโดนหลอกลวง จากผู้จำหน่ายสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ในความเป็นจริงยังมีกลไกของหน่วยงานรัฐและกฎหมายอีกหลายฉบับที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องออกประกาศให้พืชสมุนไพรดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายเลย

ดังนั้นคำกล่าวขอโทษของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงไม่เพียงพอ ภาคประชาชนต้องการคำชี้แจงที่มากกว่านี้หลายประการ เช่น การอ้างว่ามีการปรึกษาหารือกันมาก่อนหน้านี้ ก็ต้องออกมาชี้แจงว่ามีการปรึกษาหารือ ที่ไหน เมื่อไร เนื้อหาสาระอย่างไร และมีใครเป็นผู้ให้ความเห็นเหล่านี้ เป็นต้น

 

            เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

            1) ให้รัฐบาลดำเนินการให้กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกประกาศดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

            2) ให้มีการชี้แจงเรื่องนี้ ให้เกษตรกร และภาคประชาสังคมทราบ โดยจัดเวทีสาธารณะเชิญทุกส่วนเข้ามาร่วมกันถกเถียง แลกเปลี่ยนกันอย่างโปร่งใส

         

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ จะร่วมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยเร็ว

 

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้

แถลง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร