วันหยุดเขื่อนโลก ชาวสะเอียบประกาศไม่เอาเขื่อนแก่งเสือเต้น

Sun, 03/15/2009 - 10:13 -- ประชาธรรม

วานนี้ (14 มี.ค.) เวลา 11.00 น. ที่วัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ชาวบ้านในนามเครือข่ายคัดค้านเขื่อนจำนวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านดอนไทร หมู่ที่ 1 หมู่บ้านแม่เต้น หมู่ที่5 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 และบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่ 9 ต.สะเอียบ รวมกว่า 200 คน ได้เดินทางมาประกาศเจตนารมณ์และอ่านแถลงการณ์เพื่อคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในแม่น้ำยม เนื่องในวาระโอกาสที่ในวันที่ 14 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหยุดเขื่อนโลก

นายอุดม ศรีคำพา ประธานคณะกรรมการคัดค้านการสร้างเขื่อน 4 หมู่บ้าน กล่าวว่า ในวันนี้ชาวบ้านรวมตัวกันออกมาเพื่อประกาศเจตนารมณ์คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ที่ไม่นานมานี้มีข่าวคราวว่ามีคนดำริจะให้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันอีกครั้ง ชาวบ้านทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นห่วงกังวลและไม่สบายใจ เพราะว่าหากมีการก่อสร้างขึ้นมาจริงๆ ราษฎรหลายพันคนจะต้องทิ้งหมู่บ้าน เสียที่ดินทำกิน ชุมชนล่มสลาย

นายอุดม กล่าวต่อว่า พวกเราเคยได้ลงไปดูในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเขื่อนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บ้านมะนาวหวาน จ.ลพบุรี บริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เห็นแล้วทุเรศใจเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านต้องจับฉลากกันว่าจะได้อยู่ตรงไหน ครอบครัวเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันก็แตกสลายไปอีก หรือไม่ว่าจะเป็นที่อ่างแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ชาวบ้านต้องย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่ที่รัฐจัดสรรให้ ซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มีที่ดินทำกินให้ ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำไร ก็ต้องกระจัดกระจาย ชุมชนล่มสลาย �

การสร้างเขื่อนไม่ได้มีข้อดีแม้แต่น้อย ประสบการณ์ในหลายๆ พื้นที่บอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว �เราคัดค้านมา 20� ปี จะทำต่อไปจนกว่ารัฐประกาศยกเลิก เราจะยืนยันต่อสู้ไปตลอดระยะเวลาจนกว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น อย่างเด็ดขาดนายอุดมกล่าวทิ้งท้าย

โดยที่ก่อนจะสลายตัวชาวบ้าน ต.สะเอียบ ได้มีการอ่านแถลงการณ์เพื่อต่อต้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในทุกกรณีด้วย โดยแถลงการณ์ณ์ระบุว่า

จากคำประกาศยืนยันการมีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์� และวิถีชีวิตของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน ณ เมืองคิวริทิบา ประเทศบราซิล เมื่อวันที่14 มีนาคม 2540 ซึ่งมีประชาชน จาก 20 ประเทศเป็นตัวแทนองค์กรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนและผู้ต่อต้านภัยจากเขื่อน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานจากการสูญเสีย และการที่ต้องเผชิญกับการคุกคามอันเนื่องมาจากเขื่อน การประกาศเพื่อรวมตัวกันทั่วโลกท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม ได้บอกถึงการต่อสู้ของพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อยุติยุคสมัยแห่งการสร้างเขื่อนที่นำไปสู่หายนะ และเพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางเลือก ในการจัดหาพลังงานและการจัดการน้ำที่มีความยุติธรรม ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

จากการประชุมดังกล่าวได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันหยุดเขื่อนโลก โดยมีคำขวัญที่จะใช้ร่วมกันว่า�"น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย"

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ชาวบ้าน ต.สะเอียบได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนลำน้ำยม ชาวบ้าน ต.สะเอียบ ยืนยันมาโดยตลอดถึงการไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ด้วยเหตุผล และตัวอย่างประสบการณ์ของพี่น้องในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ได้รับผลกรรมจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ พี่น้องชาวบ้านเหล่านั้นไม่เคยได้รับการปฏิบัติตามคำสัญญาของรัฐบาลและนักสร้างเขื่อน ปล่อยให้ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับปัญหาการย้ายถิ่นฐานและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเรียกร้องกับคืนมาได้

ชาวบ้าน ต.สะเอียบจึงยืนยันไม่อพยพโยกย้าย จะร่วมกันต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของคนสะเอียบและป่าสักทองผืนสุดท้ายของประเทศไทยให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป

ดังนั้นในวันที่ 14 มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันหยุดเขื่อนโลก เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำประกาศวันหยุดเขื่อนโลก พวกเราในนามกลุ่มราษฏรรักป่า ต.สะเอียบ เห็นความสำคัญและเป็นภารกิจของทุกคนที่จะร่วมกันปกป้องแม่น้ำเพื่อให้แม่น้ำไหลอย่างอิสระไร้ซึ่งสิ่งพันธนาการที่คุกคามต่อแม่น้ำทั่วโลก

������� เราขอประกาศให้ยุติการสร้างเขื่อนทำลายแม่น้ำทั่วทุกสายบนโลกใบนี้. �

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร