แนะนำหนังสือ : ดวงดาวที่ริมขอบแดน

Tue, 08/24/2010 - 11:46 -- ประชาธรรม

  ...ดวงดาวที่ริมขอบแดน

เบื้องหลังความมานะพยายามเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหานั้น อาจกล่าวได้อย่างรวบรัด แต่ชัดเจนว่า เด็กและเยาวชนเหล่านี้เชื่อมั่นในพลังและคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่พวกเขามี

ดวงอาวที่ริมขอบแดน หนังสือเล่มเล็กๆ ที่จะทำให้ท่านได้เห็นข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของชีวิต เด็ก เยาวชน ที่ได้ชื่อว่าไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรือเป็นเยาวชนชาติพันธุ์ บททดสอบนานับประการ และจะได้สัมผัสถึงแรงใจอันแรงกล้าเพื่อก้าวข้ามผ่านคืนวันเหล่านั้น

ด้วยการชักชวนจากรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร หรือ อ.แหวว เพื่อไปทำความรู้จัก และรับฟังคำแนะนำจากพี่เปา (ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร) แห่งมูลนิธิสยามกัมมาจล รวมทั้งคำชี้แนะแนวคิดในเรื่อง "การศึกษาเรื่องความสำเร็จ (Success Story = SS) ของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและชาติพันธุ์" หรือที่อ.แหวว เปรียบเทียบว่าเป็นการเฟ้นหา "มะม่วงพันธุ์ดี" นั้น ทำให้เรา (SWIT) ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานอย่างลึกซึ้งในประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชนตัดสินใจละมือจากงานมาลงแรงเพื่อทดลองแนวคิดนี้ในปลายเดือนกรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

          กว่าห้าปีที่ทำงานเกี่ยวพันกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ระหว่างทางที่เราเดินไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติ ข้าพเจ้าพบว่าคนที่ประสบปัญหาดังกล่าวล้วนมีทุกเพศ ทุกวัย และบ่อยครั้งที่มักได้ยินเรื่องราวของเด็กๆ เยาวชนคนหนุ่มสาวที่บอกเล่าถึงอนาคตอันลางเลือน หลายคนอยากเรียนแต่ติดขัดทั้งเงินทุนของตนเอง หรือไม่สามารถเข้าถึงทุนการศึกษา หรือแม้กระทั่งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้ได้เรียนสูงตามกำลังความสามารถเพื่อเป็นทุนรอนในการสร้างทางเลือกในชีวิต หลายคนเรียนจบมีความรู้ความสามารถแต่ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้เนื่องจากถูกจำกัดไว้เฉพาะคนสัญชาติไทย หรือบางคนแม้ไม่มีข้อกำหนดเรื่องสัญชาติแต่ก็รู้ดีแก่ใจว่าเพราะความไร้สัญชาติก็ย่อมเป็นตัวเลือกสุดท้าย 

ท่ามกลางอุปสรรคนานับประการซึ่งพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อหรือสร้างปัญหาขึ้น แต่เป็นปัญหาของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งให้ต้องได้รับผลกระทบนับตั้งแต่เขาถือกำเนิด เราจึงได้พบว่ามีเด็กและเยาวชนที่ไม่ยอมแพ้ ยอมจำนน แต่กลับเลือกที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดและฝ่าฟันเพื่อก้าวให้ข้ามพ้นปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ แม้ว่าผลลัพธ์ของการยืนหยัด ไม่ยอมจำนนนั้น จะหมายถึงชัยชนะเล็กๆ เพื่อตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง ไปจนกระทั่งสร้างความดีงามให้สังคม

และเบื้องหลังความมานะพยายามเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหานั้น อาจกล่าวได้อย่างรวบรัด แต่ชัดเจนว่า เด็กและเยาวชนเหล่านี้เชื่อมั่นในพลังและคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่พวกเขามี

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและชาติพันธุ์ ในพื้นๆที่ต่างๆในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้ได้มีการพูดคุยเพื่อให้เยาวชน ss นั้นได้ปรากฎตัวขึ้น นอกจากนี้พี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงหรือทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเยาวชนเหล่านั้นโดยตรงยังได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้

แม้ว่านี่จะเป็นเพียงเรื่องราวของเด็กและเยาวชนเพียง 10 คน ซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่องราวภายใต้เงื่อนไขที่เรี่ยวแรงมี แต่เราก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มที่จะทำให้เรา-ท่าน มีมุมมอง สายตา สำหรับเฝ้ามองความดีงามของกันและกันข้ามผ่านเงื่อนไขแห่งตัวตนที่ล้วนเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้น แด่ทุกความดี และความงามที่รอวันเบ่งบาน

เพราะความฝัน-ความมุ่งหวังของพวกเขา

ได้ข้ามพ้นข้อจำกัดนานาที่เกิดจากปัญหาสถานะบุคคลและความเป็นชาติพันธุ์ของพวกเขาไปแล้ว

ณ พื้นที่เหล่านี้ ...มีความงดงามเล็กๆ กำลังเติบโตและเบ่งบานขึ้น

จัดพิมพ์โดย  "โครงการพัฒนาแนวคิดและวิธีการในการสำรวจตัวอย่างของความสำเร็จ(Success Stories-SS) และกระตุ้นความพยายามที่จะไปถึง SS ของเด็ก-เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์"  ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT)  เลขที่ 307/154 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 31 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล, เมษายน 2553 จำนวน 2,000 เล่ม

สนใจหนังสือ ติดต่อ ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ โทรศัพท์/โทรสาร   02-865-8813 , 085-1232606  E-mail; [email protected]                                                                                

 

 ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร