คู่มือการทำข่าวเมกะโปรเจ็กต์

Tue, 01/11/2011 - 16:21 -- ประชาธรรม

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาของโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับท้องถิ่นในด้านต่างๆนับวันยิ่งขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น โครงการพัฒนาเหมืองลิกไนต์ที่ อ.เวียงแหง โครงการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำสาละวิน โครงการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำปิง ฯลฯ ในกระบวนการพัฒนาโครงการดังกล่าวยังมีขั้นตอนดำเนินการหลายขั้นตอนมาก และเกี่ยวข้องข้อกฎหมาย นโยบาย และปัญหาเชิงเทคนิค หลายครั้งที่โครงการดังกล่าวปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่น

 

สำนักข่าวประชาธรรมเห็นความสำคัญของการใช้กระบวนการติดตามและรู้เท่าทันกระบวนการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้มากขึ้น จึงเห็นว่าการเสริมให้นักข่าวภาคประชาชนที่มีควาใกล้ชิดกับประเด็นดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันมากขึ้น

 

หนังสือ "คู่มือการทำข่าวเมกะโปรเจกต์" เล่มนี้จึงเป็นคู่มือสำหรับนักข่าวมือใหม่ที่มีใจรักการทำข่าวภาคประชาชน ซึ่งสามารถนำข้อมูล ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ได้.

 

(คลิ๊ก ! เอกสารประกอบเพื่ออ่านรายละเอียด)

 

 ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร