งานวิจัยไทบ้าน แม่น้ำชี สายน้ำ สายชีวิต

Wed, 01/26/2011 - 11:04 -- ประชาธรรม

"งานวิจัยไทบ้าน แม่น้ำชี สายน้ำ สายชีวิต"

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย ร่วมกับ นักวิจัยไทบ้านลุ่มน้ำชี

ในเขต อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในลุ่มน้ำชี

 ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร