วีรชน 10 เมษา : คนที่ตายมีใบหน้า คนที่ถูกฆ่ามีชีวิต

Fri, 04/08/2011 - 12:49 -- ประชาธรรม

วีรชน 10 เมษา : คนที่ตายมีใบหน้า คนที่ถูกฆ่ามีชีวิต
ราคา250 บาท
รายได้ทั้งหมดเพื่อใช้ในการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิ
และผู้บาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมในวันที่ 10 เมษายน 2553
...............................................

เมื่อครบรอบ 10 ปี"เหตุการณ์พฤษภาคม 2535" มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย
ได้สนับสนุนคุณไศล ภูลี้นักข่าวคนหนึ่ง ซึ่งรวบรวมข้อเท็จจริงและคำสัมภาษณ์
ของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้น จัดทำเป็นหนังสือ บันทึก
พฤษภาคม 2535: ปากคำประวัติศาสตร์จากเลือดเนื้อและน้ำตา โดยสมาพันธ์
ประชาธิปไตยเป็นผู้จัดพิมพ์

หลัง "เหตุการณ์10 เมษายน 2553" มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เห็นว่า
นี่เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
จากการเรียกร้องประชาธิปไตย จึงควรมีการจัดทำบันทึกปากคำของผู้บาดเจ็บ
และครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อให้ความจริงปรากฏว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไร ได้รับจ้างมาร่วมชุมนุม (ตามที่ถูกกล่าวหา)
หรือไม่ เหตุใดจึงมาร่วมชุมนุม ฯลฯ

เพื่อให้สังคมส่วนใหญ่ที่ไขว้เขวจากการกล่าวหาและบิดเบือนความจริง
โดยรัฐบาลผู้กุมอำนาจและสื่อจำนวนหนึ่ง ได้เรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ และความเดือดร้อนลำเค็ญของครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
โดยตรง ซึ่งยังไม่มีหนังสือใดบันทึกปากคำเหล่านี้ไว้อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ความกล้าหาญและความเสียสละแม้แต่ชีวิตและเลือดเนื้อของวีรชนประชาธิปไตย
เหล่านั้น

มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้เสียชีวิตและ
สำนักข่าวต่างๆ ที่กรุณาให้เผยแพร่ข้อมูล คำสัมภาษณ์และเรื่องส่วนตัวต่างๆ
ของวีรชนประชาธิปไตยเหล่านั้น และขอขอบคุณคณะผู้รวบรวมและจัดทำ
หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วง โดยรายได้จากการเผยแพร่หนังสือเล่มนี้จะได้นำ
ไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจาก "เหตุการณ์10 เมษายน
2553" ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยสืบไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์
ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย

 ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร