แกะดำ ทำข่าว

Wed, 05/24/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม
6 เรื่องบอกเล่าจากเหล่านักข่าวนอกกระแส
"ในอดีตนักหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้คงจะได้รับสมญาว่าเป็นพวก"นักข่าวหัวเห็ด" เพราะทำงานหนัก เจาะลึก ตรวจสอบข้อมูลออกไปพบแหล่งข่าวกลางที่ชุมชนหรือตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชนที่ประสบปัญหาผละกระทบต่างๆ เขาและเธอทุกคนเคี่ยวกรำกับงานข่าวและงานเขียนอย่างหนัก มุ่งหวังให้ผู้อ่านและสังคมได้รับประโยชน์จากข้อเขียนทุกชิ้นมากที่สุด" อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถหาซื้อตามแผงหนังสือ สถานการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักข่าวประชาธรรม 77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5381-0779จัดพิมพ์โดย สำนักข่าวประชาธรรม ;มีนาคม 2548

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร