เสียงจากโป่งอาง : ทำไมต้องสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำปิงตอนบน?! (ตอน 2)

Fri, 07/29/2011 - 14:15 -- ประชาธรรม

"ตั้งแต่นี้ต่อไป ผมจะต่อต้านไปตลอดเลย บ่ให้เลย แดงก็ไม่ให้ ขาวก็ไม่ได้ ดำก็ไม่ให้ เป็นสีน้ำเงินมาก็ไม่ให้ ไม่ให้ทำอะไรสักอย่างเลย เมื่อขั้นต้น จะต้องโจมตีตลอด หากไม่พอก็จะหาพลังร่วม แม้แต่พื้นที่งานเดียวก็ไม่ได้ หากเอาที่ของคนโป่งอางไปสร้างเขื่อน ก็เท่ากับว่า เอาหัวใจผมออกไปด้วย" ลุงกลิ้ง แก้วสุข ผู้อาวุโสของหมู่บ้านโป่งอาง กล่าวลั่นในเวทีเจรจาของทีมที่ปรึกษาบริษัทรับจ้างฯ 

ภาพ - เวทีเจรจาทีมที่ปรึกษา บริษัทธารา คอลซัลแตนท์ จำกัด                                              

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ชาวบ้านโป่งอาง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อ นางพิมพ์สรณ์ ท้วมศรี นายกเทศบาลตำบลเมืองนะ และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอเชียงดาว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่น้ำปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หรื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำปิงตอนบน และขอให้นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอและทบทวนการดำเนินการต่อไปนั้น

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายจตุกร กาบบัว ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับโทรศัพท์จากทีมบริษัทที่ปรึกษา ฝ่ายงานวิจัยชาวบ้านและนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นำโดยนายนิมิต สมบูรณ์วิทย์ นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และ น.ส.นวลวรรณ ศักดาเดช  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะขอพูดคุย ทำความเข้าใจกับตัวแทนชาวบ้าน ต่อกรณีการเข้าไปศึกษาชุมชน ในลักษณะของงานวิจัยตามโครงการฯดังกล่าว ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

หลังจากทราบข่าว ชาวบ้านโป่งอาง ได้ออกเดินทางจากที่ว่าอำเภอเชียงดาว มุ่งหน้าไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ถึงก่อนเวลานัดหมาย 20 นาที นั่งรอจนกระทั่งมีรถตู้สีขาวมาจอดบริเวณหน้าห้องประชุม ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและวิตกกังวล

หลังจากนั้น นายนิมิต สมบูรณ์วิทย์ จากทีมคณะที่ปรึกษา บริษัทธารา คอลซัลแตนท์ จำกัด ได้กล่าวในวงประชุมว่า การจัดทำรายงานการศึกษา ต้องเสนอชี้แจงต่อระดับล่างทั้งพี่น้องอำเภอเชียงดาว บ้านโป่งอาง ถึงจะสามารถนำเอาผลการศึกษานี้เสนอต่อผู้พิจารณาได้ ซึ่งขั้นตอนมีหลายขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจ และการศึกษา ว่าหากอ่างเก็บน้ำลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และสังคม(SIA) เพื่อให้รายงานผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ และหลังจากนั้น จะนำเอาผลการศึกษาเหล่านี้ไปศึกษา ซึ่งหากจะมีการก่อสร้าง หรือไม่มีการก่อสร้าง ต้องใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อผลการศึกษาผ่านเข้าสู่นโยบายแผนของกรมชลฯ หากเห็นว่าทางคณะจะดำเนินการก่อสร้าง ทางกรมชลฯ ต้องนำเอาผลมาพิจารณาร่วมกับพี่น้องชุมชน หากพี่น้องไม่เอา ก็ยังไม่เอา ไม่สร้างก็ได้

"อะไรที่ทำให้พี่น้องกังวล ขอให้บอกเรา และการเคลื่อนไหวเพื่อการคัดค้านสร้างเขื่อน เราไม่มีข้อโต้แย้ง เอาหรือไม่เอา และวันนี้มีการเคลื่อนเพื่อไม่เอาอ่างเก็บน้ำตัวนี้ เราไม่ได้บอกว่า ควรหรือไม่ เราไม่มีข้อโต้แย้ง"

นายนิมิต กล่าวกับชาวบ้านอีกว่า ถ้าจะขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านกับโครงการใหญ่ๆของรัฐ ต้องมีองค์กรนำที่ดี เราต้องสู้ด้วยข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเผยว่า ตนเป็นภาคประชาชน ทำงานอนุรักษ์ลุ่มน้ำ กรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก และเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย

"ถ้าคิดว่า จะเคลื่อนเพื่อไม่เอาอ่างเก็บน้ำตัวนี้ เราต้องมีองค์กรที่ดี หากจะขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านกับโครงการใหญ่ๆของรัฐ เราต้องมีองค์กรนำที่ดีหนึ่งองค์กรที่เป็นกลไกที่ดี  เราต้องสู้ด้วยข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นงานศึกษาโครงการฯที่กำลังจะทำอยู่นี้ จะเป็นข้อมูลโต้แย้งได้ หากเห็นว่า ไม่ควรก่อสร้าง ก็ไม่คัดค้านการเคลื่อนไหว ผมเป็นภาคประชาชน ทำงานอนุรักษ์ลุ่มน้ำ กรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก อาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเห็นว่า ผลการศึกษาเป็นเช่นไรก็ตาม สามารถนำเอาผลการศึกษานี้ เอาข้อมูลกลุ่มเราเป็นข้อมูลโต้แย้งอย่างเป็นระบบได้ เอกสารข้อกังวล ข้อโต้แย้งต่างๆในวันนี้เราจะเป็นผู้ส่งให้กรมชลฯ เพราะเราถือว่า เป็นคนกลาง" นายนิมิต กล่าว

ทั้งนี้ นายนิมิต กล่าวอีกว่า บางสิ่งที่เป็นข้อมูลของโครงการฯ หากตอบได้ในส่วนการศึกษาก็จะตอบ แต่หากเป็นงานก่อสร้างต่างๆ เป็นบทบาทของกรมชลฯบางอันตอบไม่ได้ เพราะถ้าถามว่า เขื่อนจะสร้างหรือไม่สร้างนั้น เราไม่ใช่เป็นผู้สรุป ฉะนั้น ในวันนี้อยากมาคุยกันแบบพี่ แบบน้อง ความจริงอยากจะเข้าหมู่บ้าน แต่เห็นธง เห็นป้ายอยู่มาก ได้ข่าวว่า เข้าไปแล้ว จะเกิดความไม่เข้าใจกัน

ในช่วงที่นายนิมิต สมบูรณ์วิทย์ ทีมคณะที่ปรึกษา บริษัทธารา คอลซัลแตนท์ จำกัด พยายามกล่าวถึงที่มาของโครงการและพยายามมีการโน้นน้าวกับกลุ่มคัดค้านอยู่นั้น

นายกลิ้ง แก้วสุข ผู้อาวุโสของหมู่บ้านโป่งอาง ได้ลุกขึ้นกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่า ที่ผ่านมาบริเวณต้นน้ำลำธาร ชาวบ้านจะเข้าไปตัดไม้ แผ้วถางพื้นที่เขายังไม่ให้ทำเลย แต่นี่จะมาทำอ่าง ทำเขื่อน ตัดไม้ทิ้งไปเฉยๆ ได้อย่างไร

"ผมอยู่บ้านโป่งอางมาตั้งแต่เกิด หากินมาตั้งแต่เล็กๆ ชั่วลูกชั่วหลานมาหลายปี แต่หากจะสูญหายไปเพียงพริบตาเดียว โดยการสร้างเขื่อนใหญ่ๆ นึกดูว่า จะเสียหายขนาดไหน ชุมชนโป่งอางจะไปอยู่ที่ไหน ตั้งแต่เด็กนอนหงายจนถึงทุกคนทุกหลังคาเรือน หากจะให้หมู่บ้านเราอพยพไปอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะเมืองฝาง พร้าว แล้วให้พื้นที่อยู่ที่กินนิดเดียว ผมก็ไม่ยอมเด็ดขาด"

"ตั้งแต่นี้ต่อไป ผมจะต่อต้านไปตลอดเลย บ่หื้อเลย แดงก็ไม่ให้ ขาวก็ไม่ได้ ดำก็ไม่ให้ เป็นสีน้ำเงินมาก็ไม่ให้ ไม่ให้ทำอะไรสักอย่างเลย เมื่อขั้นต้น จะต้องโจมตีตลอด หากไม่พอก็จะหาพลังร่วม แม้แต่พื้นที่งานเดียวก็ไม่ได้ หากเอาที่ของคนโป่งอางไปสร้างเขื่อน ก็เท่ากับว่า เอาหัวใจผมออกไปด้วย" ลุงกลิ้ง แก้วสุข ผู้อาวุโสของหมู่บ้านโป่งอาง กล่าวลั่นในเวทีเจรจาของทีมบริษัทรับจ้าง

 

ลุงกลิ้ง แก้วสุข

ชาวบ้านโป่งอาง

 

ลุงกลิ้ง ยังบอกอีกว่า ทุกวันนี้จะทำการเกษตรอะไร ปลูกแตง ปลูกถั่ว ใช้น้ำสะดวกสบายทุกอย่างอยู่แล้ว เมื่อคิดรายได้ของชาวบ้านปีหนึ่งๆ หลายแสนหลายล้านบาท ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาสร้างเขื่อน เพราะมันจะส่งผลกระทบอย่างมาก

"แล้วผมจะทอดทิ้งบ้านโป่งอางไปได้อย่างไร ผมไม่เอาแล้ว ผมต้องยืนขาสู้ ไม่ว่าจะมาจะไปทางไหน ผมก็จะต้องสู้ต่อไป เพราะผมแก่เฒ่าแล้ว จะตายพรุ่งนี้ มะรืนนี้ไม่ว่า แต่ลูกหลานที่เกิดออกมาจะกินอะไร ลูกน้อยๆจะกินอะไร จะให้ย้ายไปอยู่ที่นั่นที่นี่ จะอยู่ได้อย่างไร" ลุงกลิ้ง ย้ำและยืนยันเช่นนั้น

ในขณะที่นายนิมิต สมบูรณ์วิทย์ จากทีมคณะที่ปรึกษา บริษัทธารา คอลซัลแตนท์ ได้มีความพยายามจะแลกเปลี่ยนว่า สิ่งที่ลุงพูดหมายถึงว่า น้ำจะท่วม ชาวบ้านจะต้องอพยพหมู่บ้านออกไปใช่หรือไม่?! 

"ใช่แล้ว เพราะเราไม่รู้ว่าเขื่อนจะพังเมื่อไหร่ เกิดความวิตกกังวล เปรียบเหมือนกับไม้ใหญ่ที่บังหน้าบ้าน เราต้องฟัน รื้อทิ้ง เพราะไม่รู้ว่าจะโค่นล้มใส่บ้านเรือนเมื่อไหร่ หากหลับๆ อยู่แล้วโค่นลงมาทีเดียวก็ไม่เหลือเช่นกัน อยากพูดอย่างนี้ พูดในฐานะคนอยู่กับป่า ไม่เหมือนกับคนที่พูดอยู่ในเมือง ฉะนั้น อยากบอกว่าไม่ให้ สิบคำ ร้อยคำ พันคำ หมื่นคำก็จะพูดไม่ให้!!?"

ลุงกลิ้ง แก้วสุข ตัวแทนชาวบ้านโป่งอาง ลั่นคำพูดออกมาแทนชาวบ้าน ด้วยน้ำเสียงดัง จริงจังและชัดเจน.

ในขณะที่นายนิมิต สมบูรณ์วิทย์ ทีมคณะที่ปรึกษา บริษัทธารา คอลซัลแตนท์ จำกัด บอกกับชาวบ้านว่า "การศึกษาเสร็จ ส่งให้กรมชลฯ จ่ายเงินให้ผมเสร็จก็จบ..."

                                     

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียงจากโป่งอาง : ทำไมต้องสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำปิงตอนบน?! (ตอน 1)

ชาวบ้านโป่งอาง รุกเคลื่อนไหวยื่นหนังสือค้านโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำปิง

 

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร