จัดไป !! หนังสือ "คู่มือนักข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย"

Thu, 08/04/2011 - 13:06 -- ประชาธรรม

ในช่วงเวลาไม่ถึง 10 ปีมานี้ "นักข่าวพลเมือง" ในโลกออนไลน์ที่ผลิตสื่อด้วยกล้องวีดีโอราคาถูก คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ กำลังเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีราคาถูกลง และยังมีโปรแกรมในการผลิตสื่อที่สะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อ หรือเป็นนักข่าวพลเมืองสามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม หรือเรื่องของ "มืออาชีพ" อีกต่อไป

นอกจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีราคาถูกลงแล้ว ยังเป็นเพราะข้อจำกัดของสื่อกระแสหลักเองที่ไม่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมุมมอง ทัศนคติของสื่อกระแสหลักเอง และรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อันเนื่องมาจากการแทรกแซงโดยรัฐ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง เกิดนักข่าวพลเมืองจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่สื่อสารในสิ่งที่สื่อกระแสหลักไม่นำเสนอ ข้อมูลจากเครือข่ายพลเมืองเน็ตระบุว่าในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ปรากฏว่ามีนักข่าวพลเมืองที่ใช้ social network เพิ่มขึ้นสูงมาก

ความเปลี่ยนแปลงอีกประการที่สำคัญ คือพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้เลือกรับสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น และไม่ยึดติดที่สื่อใดสื่อหนึ่ง หรือการรอคอยเฝ้าหน้าจอทีวีเดิมๆ เปลี่ยนไป จึงทำให้แนวโน้มของการผลิตสื่อโดยนักข่าวพลเมือง สามารถทำได้ง่าย และได้รับความสนใจมากขึ้น

หนังสือคู่มือนักข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย เป็นการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการทำข่าวพลเมืองแบบง่ายๆ สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการทำด้วยตนเอง ซึ่งสำนักข่าวประชาธรรมรวบรวมมาจากประสบการณ์ที่ทดลองทำบางส่วน และได้มาจากวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาก่อน เช่น คุณคำรณ คุณะดิลก

เราหวังว่าเมื่อคุณได้อ่านคู่มือเล่มนี้จบลง จะทำให้คุณมั่นใจ และสร้างสื่อด้วยมือคุณเอง และเราเชื่อว่าเมื่อประชาชนผลิตสื่อด้วยตนเอง การกำหนดวาระของสังคม ประชาชนก็จะเป็นผู้กำหนดได้มากขึ้น

 

โหลดคู่มือ-คลิ๊กสำนักข่าวประชาธรรม

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร