แจกคู่มือทำข่าวภัยพิบัติ แล้วจะรู้ว่าทำข่าวภัยพิบัติให้มีคุณภาพ มิใช่เรื่องยาก

Fri, 09/02/2011 - 15:03 -- ประชาธรรม

ปัญหา "ภัยพิบัติ" กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า ภัยหนาว สึนามิ ฯลฯ ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งกระทบต่อชีวิตผู้คน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสร้างปัญหาสังคมตามมาอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัญหาภัยพิบัติแม้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่การจัดการกับปัญหาภัยพิบัติของประชาชนก็ยังไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าไรนัก ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเกิดภัยพิบัติ การสื่อสาร จึงถือเป็นส่วนสำคัญเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ แน่นอนว่าเราไม่อาจหยุดยั้งการเกิดขึ้น แต่เราสามารถที่จะชะลอ หรือลดความรุนแรง หรือความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ บทเรียน ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ของประชาชนทั่วทุกมุมโลกต่อการจัดการ และเผชิญกับภัยพิบัติล้วนเป็นเรื่องที่ควรนำมาสื่อสาร หรือเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น

สำนักข่าวประชาธรรม เห็นความสำคัญของการสื่อสารของนักข่าวต่อกรณีปัญหาภัยพิบัติ ที่มิใช่เพียงแค่การรายงานข่าวสารเชิงปรากฏการณ์ ตัวเลขความเสียหาย และสร้างสีสันของข่าวเท่านั้น แต่เรายังอยากเห็นการรายงานข่าวสารการสื่อสารที่นำไปสู่การเรียนรู้ของประชาชนดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงรวบรวมและเรียบเรียงเอกสารชิ้นนี้ขึ้นมา โดยรวบรวมประสบการณ์ บทเรียน และมุมมองของนักข่าว และนักสื่อสารมวลชนต่อการสื่อสารข่าวสารภัยพิบัติ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติขึ้นมา ไม่ใช่เอกสารที่สมบูรณ์ แต่เป็นเพียงการรวบรวมเอกสารเบื้องต้นสำหรับให้นักข่าวในระดับท้องถิ่นได้ใช้เป็นคู่มือในรายงานข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 

ดาวน์โหลดคู่มือการทำข่าวภัยพิบัติ  (((((คลิ๊ก)))))ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร