H&M เข้าร่วม Detox กับกรีนพีซแล้ว

Sat, 09/24/2011 - 18:04 -- ประชาธรรม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากโครงการรณรงค์ Detox หรือ "ล้างสารพิษ" ของกรีนพีซ ล่าสุด H&M (เอช แอนด์ เอ็ม) ยี่ห้อสินค้าเสื้อผ้าดังได้ตกลงให้คำมั่นในการยุคิการใช้สารพิษในกระบวนการผลิตให้ได้อย่างช้าที่สุดภายในปี 2563 แล้ว (1)

 

 

H&M ได้ประกาศคำมั่นสัญญาต่อผู้บริโภคหลังจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยนักกิจกรรมกรีนพีซใน 12 ประเทศได้รณรงค์ที่หน้าร้าน H&M  และติดป้ายเรียกร้องข้อความว่า "Detox our future!" หรือ "ล้างสารพิษเพื่ออนาคตของเรา" และรณรงค์ผ่านออนไลน์เพื่อเรียกร้องให้ H&M ให้คำมั่นที่จะมุ่งสู่อนาคตปลอดสารพิษ (2) ทั้งนี้ H&M เป็นบริษัทเสื้อผ้าใหญ่อันดับสองของโลก ซึ่งในที่สุดได้ตอบสนองต่อการรณรงค์ของกรีนพีซและเสียงเรียกร้องของผู้บริโภคเช่นเดียวกับ  ไนกี้ อาดิดาส และพูมา ที่ได้ประกาศให้คำมั่นก่อนหน้านี้ที่จะ "ล้างสารพิษ" ตลอดกระบวนการผลิตของตน

 

 

"การที่ H&M ให้คำมั่นว่าจะ "ล้างสารพิษ" ตลอดห่วงโซ่การผลิตนั้น เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อกระแสเรียกร้องของผู้บริโภคต่อผู้ผลิตให้ มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทผลิตเสื้อผ้ายี่ห้ออื่นๆ ที่สมควรจะต้องให้ความสำคัญต่อการเลิกใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตเช่น กัน" นายพลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว "การที่สี่บริษัทยี่ห้อเสื้อผ้าขนาดใหญ่ของโลกเริ่มให้ความสำคัญต่อประเด็น สารพิษและมลพิษทางน้ำนั้น นับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวงการแฟชั่นเลยทีเดียว"

 

 

"H&M ควรที่จะใช้ความเป็นผู้นำตลาดในการก้าวเป็นผู้นำวงการแฟชั่นในการเลิกใช้สาร พิษ และร่วมมือกับบริษัทยี่ห้อสินค้าต่างๆ ที่ได้ให้คำมั่นไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบของทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่การเป็น อุตสาหกรรมปลอดสารพิษให้ได้" นายพลายกล่าว "ยี่ห้อสินค้าเสื้อผ้าอื่นๆ ที่ตอนนี้ยังไม่ยอมที่จะปรับปรุงเลิกใช้สารพิษและก่อมลพิษสู่แหล่งน้ำก็จะมี ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต"

 

 

"การรณรงค์ "Detox" หรือ "ล้างสารพิษ" ของกรีนพีซเริ่มต้นขึ้นเมื่อกรีนพีซได้สำรวจ (3) และเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นใหญ่ๆ อย่าง H&M และโรงงานที่ปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่แม่น้ำในประเทศจีน การศึกษา (4) ยังพบว่าเสื้อผ้า 14 แบรนด์ชั้นนำ ซึ่งรวมถึง H&M มีสารโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (Nonylphenol Ethoxylates หรือ NPEs) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติคงทน หรือสะสมได้ในสิ่งแวดล้อม และยังพบสารนิลฟีนอล (nonylphenol หรือ NP) ที่เป็นสารรบกวนระบบฮอร์โมนอีกด้วย

 

 

ในการให้คำมั่นครั้งนี้ H&M ตกลงที่จะนำหลักการ "สิทธิในการรับรู้" หรือ "Right to know" มาปรับใช้ โดยให้สาธารณชนทราบถึงชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ถูกปล่อยจากโรงงานผู้ผลิต (5) โดยจะเริ่มให้ข้อมูลชุดแรกภายในปี 2555

 

"มีผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆโรงงานอุตสาหกรรม อย่างเช่นในประเทศไทย พวกเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโรงงานเหล่านี้ใช้และปล่อยสารพิษชนิดใดและในปริมาณเท่าใดบ้างสู่แหล่งน้ำ การที่ H&M ยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลการใช้และปล่อยสารพิษจึงเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่ง" นายพลายกล่าวเสริม

 

"เราจะติดตาม H&M อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนให้บริษัทยี่ห้อสินค้าอื่นๆ ยอมยกเลิกการใช้สารพิษ และจะผลักดันให้ภาครัฐเร่งพัฒนาและนำกฏหมายทำเนียบการเคลื่อนย้ายและปลด ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมมาใช้ เพื่อนำไปสู่ความโปร่งใสด้านข้อมูลมลพิษ" นายพลายสรุป

 

คำประกาศของ H&M เกิดขึ้นสิบสัปดาห์หลังจากการเปิดตัวโครงการรณรงค์ "Detox" ของกรีนพีซ และด้วยแรงสนับสนุนของผู้คนได้ทำให้ผู้นำเสื้อผ้ากีฬายักษ์ใหญ่อย่างไนกี้ อาดิดาส และพูมา ประกาศลดใช้สารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตและในผลิตภัณฑ์ภายในปี 2563 (6) บริษัทยี่ห้อสินค้าทั้งสี่นี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมร่างแผนปฏิบัติการ ล้างสารพิษ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาได้ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า กรีนพีซจะทำงานร่วมกับบริษัทเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ ไว้อย่างแท้จริงและจะเดินหน้ารณรงค์สนับสนุนให้บริษัทยี่ห้อสินค้าอื่นๆร่วม "Detox" และล้างสารพิษออกไปด้วย

 

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ กรีนพีซรณรงค์เพื่อยุติมลพิษอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ซึ่งเกิดจากสารเคมีที่เป็นพิษ คงทนในสิ่งแวดล้อมและรบกวนฮอร์โมน โดยเรียกร้องให้บริษัทและรัฐบาลลงมืออย่างจริงจังในการ "ล้างสารพิษ" จากอนาคตของเรา

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร