ชีวิตจริงที่ไม่ถูกมองของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

Fri, 10/14/2011 - 11:05 -- ประชาธรรม

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 เปิดตัวหนังสือรายงานเรื่อง ชีวิตที่ไม่ถูกมองเห็นของเหยื่อการค้ามนุษย์ใน

ประเทศไทย (ไฟล์ PDF) รายงานฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้น 3 ภาษาคือ ไทย

อังกฤษ และพม่า (ภาษาพม่าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมต้นฉบับ)สามารถ download รายงานวิจัยต่างๆของสถาบันฯทุกฉบับ ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่

 พ.ศ. 2511 ได้ที่

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/PublicationBookIndex.aspx


ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
[email protected]ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร