ทำเนียบวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน

Wed, 05/24/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม
ข้อมูลวิจัยเชิงลึก (วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน) เพื่อรู้จัก...และทำความเข้าใจวิทยุชุมชนให้มากขึ้น ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือ หรือไฟล์PDF ได้ที่ เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ จัดทำโดย เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ 77/1 หมู่5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-9755-3882, 0-6919-1419 พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2548

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร