ประชาคมอาเซียนเรียกร้องให้กัมพูชาจัดการอภิปรายเรื่องพลังงานสะอาด

Fri, 03/30/2012 - 06:08 -- ประชาธรรม

กลุ่มผู้เรียกร้องดังกล่าว ภายใต้การนำของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประชาสังคมรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าแห่งเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ได้รวมตัวกันที่กระทรวงต่างประเทศของประเทศกัมพูชาเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้นำอาเซียนให้หยุดสนับสนุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และส่งเสริมการให้มีการลงทุนและใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความปลอดภัยและสะอาด และมีอยู่อย่างล้นเหลือ ทั้งนี้ ดร. ส่ง รัฐฉวี (Dr. Seoung Ratchavy) ในฐานะเลขาธิการกระทวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ และประธานอาเซียน (Cambodia State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and chair of the ASEAN) ได้ออกมาเป็นผู้รับเอกสารข้อเรียกร้องในฐานะตัวแทนของประเทศกัมพูชา

 

คิม เอง ยอง สมาชิกของกลุ่มประชาสังคมคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประธานศูนย์ประชาชนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ  ซึ่งเป็นองค์กรในประเทศกัมพูชา กล่าวว่า "กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน จึงสามารถจะกำหนดวาระการประชุมได้ พวกเราต้องการเห็นผู้นำอาเซียนให้ความร่วมมือและส่งเสริมการหาทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์"

 

ด้านฟรานซิน ครูซ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า บรรดาผู้นำอาเซียนจะต้องเรียนรู้บทเรียนจากฟูกุชิมา เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีความเสี่ยงสูง ไม่ปลอดภัย และเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและชุมชน หนึ่งปีผ่านไปหลังเกิดเหตุมหันตภัยโรงไฟฟ้าฟูกุชิมา ประชาชนยังไม่สามารถจะกลับไปสู่บ้านเรือนของตนเอง และไม่สามารถกลับไปใช้เป็นเหมือนเดิมได้ ความเสี่ยงต่อผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสียังคงมีอยู่เรื่อยไปจากรุ่นสู่รุ่น เราจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราและบ้านเรือนของเราอีก ที่สำคัญเราสามารถหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้ กรีนพีซจึงต้องมาที่นี้ เพื่อทำให้บรรดาผู้นำอาเซียนเชื่อมั่นว่า พลังงานหมุนเวียนเป็นทางออกของปัญหาทั้งหมด

 

ทั้งนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพที่จะสามารถนำพลังงานสะอาดมาใช้ได้อย่างเพียงพอ เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ รายงานโดยกรีนพีซและสภาพลังงานหมุนเวียนแห่งยุโรป (European Renewable Energy Council) ได้ชี้ให้เห็นว่า ระบบพลังงานสมัยใหม่ตามแนวคิดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมกับการใช้พลังงานหมุนเวียนจะสามารถนำมาใช้แทนที่พลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างง่ายดาย โดยรูปแบบการใช้พลังงานในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นว่าโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความก้าวล้ำกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสียอีก โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นใน

 

ระบบการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ 26 เทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงจากอันตรายแล้ว พลังงานหมุนเวียนยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีคุณประโยชน์กว่า ไม่ว่าจะในด้านความปลอดภัย ต้นทุนพลังงานที่คงที่ และยังเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนอีกนับล้าน ๆ คน

 

ในขณะที่ผลลัพธ์จากอุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมาเป็นเหตุให้เกิดการต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์อย่างกว้างขวางในหมู่สาธารณชนในภูมิภาคอาเซียน จึงส่งผลให้แผนการด้านนิวเคลียร์ต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลง แต่ข้อเสนอพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงอยู่ในแผนพัฒนาด้านพลังงานในภูมิภาค โดยเฉพาะรัฐบาลเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียที่ยืนยันว่าจะยังคงเร่งดำเนินการด้านนิวเคลียร์ต่อไป แม้ว่าจะมีการคาดคะเนความเสี่ยงและมีความเคลือบแคลงต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ และมีเสียงเรียกร้องให้จัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยกว่าพลังงานนิวเคลียร์ก็ตาม

หากเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ในประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนก็จะส่งผลข้ามพรมแดนไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคได้เช่นกัน พลังงานนิวเคลียร์จึงสามารถนำภูมิภาคอาเซียนให้ตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งหมดได้ ผ่านข้อเรียกร้องดังกล่าว ประชาคมอาเซียนเรียกร้องต่อให้ผู้นำอาเซียนดังนี้

?        เปลี่ยนแนวทางจากสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone)

?        สั่งให้มีการยกเลิกหน่วยงานพัฒนาด้านนิวเคลียร์ที่อยู่ในปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงาน ปีพ.ศ. 2553-2558 (ASEAN Energy Cooperation Plan 2010-2015)

?        หยุดแผนพัฒนาด้านนิวเคลียร์ที่เหลือทั้งหมด

?        ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นทางออกที่ยั่งยืนแก่ความต้องการด้านพลังงานในภูมิภาคของเรา

 

กรีนพีซยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย "ดินแดนแห่งเงาหม่น: ระลึกถึงฟูกุชิมา" ระหว่างการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน (ASEAN Civil Society Conference) โรงแรมลักกี้สตาร์ กรุงพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นภาพถ่ายโดยช่างภาพมือรางวัล โรเบิร์ต นอธ และนักสารคดี อังตัวเนต เดอ จอง ซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติด้านนิวเคลียร์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร