๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย

Thu, 12/13/2012 - 16:13 -- ประชาธรรม

**ดาว์นโหลดไฟล์หนังสือ คลิ๊กเอกสารประกอบด้านบน

คำนำ

จากกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อในประเทศไทยหลังเกิดเหตุการณ์ พฤษภาคม 2535 และนำมาสู่การเกิดมาตรา 40 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่กำหนดให้คลื่นความถี่เป็นทรัพย์สมบัติสาธารณะหมายถึงการที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ได้ และนำไปสู่การเกิดวิทยุชุมชนเมื่อปี พศ. 2544 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการปฏิรูปสื่อ นั่นคือการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของการถือสิทธิในวิทยุกระจายเสียง จากมือของรัฐและนายทุนมาเป็นของประชาชน 10 ปีของการเกิดวิทยุชุมชนในประเทศไทย สังคมไทยได้เรียนรู้อะไรบ้างและสังคมไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเกิดของวิทยุชุมชน ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงวิทยุชุมชนบางคนอาจจะชื่นชม แต่บางคนก็อาจจะส่ายหน้าหนี มุมมองต่อวิทยุชุมชนที่แตกต่างกันเช่นนี้เกิดจากอะไร หลายเหตุผลที่คนในสังคมอาจจะไม่เข้าใจวิทยุชุมชน เช่น มองว่าเป็นวิทยุการเมืองปลุกระดม สร้างความแตกแยกให้กับสังคม ขาดการควบคุม หรือเป็นวิทยุที่โฆษณาขายของหลอกลวงชาวบ้าน เป็นต้น เกิดอะไรขึ้นกับวิทยุชุมชนในประเทศไทย เจตนารมณ์เดิมที่ทุกคนอยากเห็นที่ชาวบ้านจะมีเครื่องมือสื่อสารเป็นของตนเอง เป็นกระบอกเสียงของคนทุกข์คนยากวันนี้มันยังดำรงอยู่หรือไม่

หนังสือเล่มนี้ พยายามที่จะรวบรวมบทความ องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของภาคประชาชนที่ร่วมกันผลักดัน งานวิทยุชุมชนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ว่าได้สร้างคุณูปการ ให้กับสังคมไทยอะไรบ้าง และยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องร่วมกันผลักดันต่อ รวมทั้งต้องการสร้างความชัดเจนและให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิยุชุมชนกับวิทยุขนาดเล็กทั่วไป ซึ่งมีร่วม 8,000 สถานี ในตอนนี้ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมเข้าใจวิทยุชุมชนในทางที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ภาพลักษณ์วิทยุชุมชนตกต่ำลง ทางสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงสร้างความเข้าใจ เรื่องวิทยุชุมชน ให้กับสังคม ได้อีกระดับหนึ่งและพลังแห่งความเข้าใจเหล่านี้ จะร่วมกันเป็นแรงผลักดันให้ การปฏิรูปสื่อภาคประชาชนเดินหน้าไปอีกหนึ่งก้าว เพื่อไปถึงก้าวที่ทุกคนฝันอยากเห็นร่วมกัน นั่นคือ การที่ภาคประชาชนได้ได้สิทธิในคลื่นความถี่อย่างน้อย20 เปอร์เซ็นต์ ของคลื่นทั้งหมด ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และต้องครอบคลุมทุกระดับพื้นที่การสื่อสารด้วย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการผลักดันเรื่องการปฏิรูปสื่อ ที่จะทำให้ทุกกลุ่มคนในสังคมไทยได้ใช้สื่ออย่าง ทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

ด้วยจิตคารวะ

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

 

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร