ASEAN WATCHเรียกร้องรัฐบาลไทยร่วมตามตัวท่านสมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว

Tue, 03/26/2013 - 10:14 -- ประชาธรรม

วานนี้ (25 มี.ค.) ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย ได้ลงนามในจดหมายถึง รัฐบาลไทย โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขอให้รัฐบาลไทยมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนในสปป.ลาว ในกรณีท่านสมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาวที่ถูกอุ้มหาย หลังหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำเป็นเวลาครบ 100 วัน เนื่องจากจนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวยังคงไม่มีคำตอบที่เป็นประโยชน์ ขณะที่รัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีความเป็นห่วงในชีวิตและความปลอดภัยของท่านสมบัด สมพอนร่วมกับประชาคมโลกแต่อย่างใด

โดยเนื้อหาของจดหมายมีรายละเอียดดังนี้

ที่ AWT 01/2013

 

วันที่ 25 มีนาคม 2556

 

 

เรื่อง    ขอให้รัฐบาลไทยมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนในสปป.ลาว ในกรณีท่านสมบัด     สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาวที่ถูกอุ้มหาย    

 

กราบเรียน พณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ที่ผ่านมา ท่านสมบัด สมพอน เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์กร"ศูนย์ฝึกอบรมฮ่วมพัดทะนา (Participatory Development Training Center - PADECT) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศสปป.ลาว ถูกบังคับให้หายตัวไป จากหลักฐานที่ค้นพบโดยเจ้าหน้าที่องค์กรและครอบครัวของท่านสมบัด ท่านสมบัดถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ลักพาตัวไปหลังจากถูกเรียกให้หยุดรถโดยตำรวจจราจรบนถนนท่าเดื่อของนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว

เนื่องจากในวันนี้ (25 มีนาคม) เป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยวันของการถูกบังคับให้หายตัวไปของท่านสมบัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มภาคประชาชนและรัฐบาลจากทั่วโลกต่างแสดงความห่วงใย และเรียกร้องให้รัฐบาลลาวให้คำตอบ และเร่งสืบหาตัว รวมทั้งทำให้เกิดการปล่อยตัวท่านสมบัดอย่างปลอดภัย แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวยังคงไม่มีคำตอบที่เป็นประโยชน์ ขณะที่รัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีความเป็นห่วงในชีวิตและความปลอดภัยของท่านสมบัด สมพอนร่วมกับประชาคมโลกแต่อย่างใด

ท่านสมบัด สมพอน เจ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสังคมปี 2548 ถือเป็นผู้นำภาคประชาสังคมที่มีอาวุโสสูงสุดผู้หนึ่งในประเทศสปป.ลาว ตลอดช่วง 30 ปี ท่านสมบัดได้อุทิศตนเพื่องานพัฒนาชุมชนและสังคม อีกทั้งยังสร้างสรรค์และส่งเสริมงานเยาวชนและการศึกษาไว้มากมาย ท่านสมบัดเชื่อมั่นในการพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยเสียงของประชาชนจักต้องได้รับการได้ยิน และเชื่อมั่นการพัฒนาที่ใช้ดัชนีความสุขของประชาชนเป็นตัวชี้วัด ไม่ใช่ดัชนีตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยท่านเชื่อว่า นี้คือแนวทางเพื่อให้ประเทศสปป.ลาวเกิดการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน แนวคิดและแนวทางการทำงานของท่านสมบัด ได้รับการยอมรับและสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก  โดยล่าสุด เขารับตำแหน่งประธานฝ่ายภาคประชาสังคมของการจัดงานมหกรรมภาคประชาชนเอเชีย-ยุโรป (AEPF) ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรป (ASEM) ซึ่งประเทศลาวเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่ง ฯพณฯ ได้เข้าร่วมด้วย

การหายตัวไปของท่านสมบัด สมพอน ก่อให้เกิดผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อภาคประชาชนในสปป.ลาวและชุมชนสากลที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธรรม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การหายตัวไปโดยไม่ได้รับคำตอบของบุคคลอย่างท่านสมบัด เป็นความเงียบงันอันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามีข้อเท็จจริงบางประการในสังคมลาวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้คนในลาว ที่ถูกละเลยไม่พูดถึงมาเป็นเวลานาน

พวกเรา ประชาชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย จึงขอส่งจดหมายนี้มายัง ฯพณฯ ท่านในฐานะผู้นำของรัฐบาลไทย อีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอให้รัฐบาลไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และมีส่วนในการสนับสนุนสปป.ลาวให้เข้าร่วมกับตลาดโลก เพื่อให้พ้นจากสภาพประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ขอได้โปรดแสดงจุดยืนและความสมานฉันท์ร่วมกับชุมชนประชาคมโลก ในการให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในประเทศสปป.ลาว ด้วยการส่งเสริมการเติบโตของภาคประชาสังคม ในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับกรณีการอุ้มหายท่านสมบัด สมพอน โดยตระหนักว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญเทียบเท่ากับความร่วมมือในการพัฒนาของทั้งสองประเทศ

จึงกราบเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์

กลุ่มรักเขาชะเมา

กลุ่มรักษ์เชียงคาน

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

กลุ่มศึกษาผู้ติดยาเสพติด

กลุ่มศึกษาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

กลุ่มสื่อเสียงอีสาน อุบลราชธานี

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

สถาบันสังคมประชาธิปไตย

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการพัฒนา

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน

คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม (ThaiCJ)

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้

เครือข่ายเกษตรทางเลือก

เครือข่ายคนไทยไม่เอานิวเคลียร์ อุบลราชธานี

เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ

เครือข่ายชุมชนสลัม

เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง

เครือข่ายพลังงานยั่งยืน

เครือข่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ

เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมของชาวพุทธระหว่างประเทศ

เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จังหวัดสุรินทร์

เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขงเพื่อสันติภาพ

เครือข่ายเยาวชนอาเซียน

เครือข่ายวิจัยและรณรงค์เพื่อสตรี

เครือข่ายสตรีปกป้องที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์

เครือข่ายสตรีปกป้องสิทธิในที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์

เครือข่ายสตรีอีสาน

เครือข่ายสภา องค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน

เครือข่ายสลัมสี่ภาค

เครือข่ายอนุรักษ์ป่าภูวัว 

โครงการทามมูล สุรินทร์

โครงการประสานความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ในลุ่มน้ำโขง

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไร้รัฐ อุบลราชธานี

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง

โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำมูล

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-กัมพูชา

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ชมรมเพื่อนธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ์

พลังไท

มูลนิธิการพัฒนาชุมชน

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

มูลนิธิชีววิถี

มูลนิธิชีวิตไท

มูลนิธิชุมชนอีสาน

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมประเทศไทย

มูลนิธิผู้หญิง

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

มูลนิธิพัฒนาภาคอีสาน

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

มูลนิธิพัฒนาอีสาน

มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเพื่อการศึกษาและการวิจัยสุขภาวะที่ดี

โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม

ศูนย์ข้อมูลเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม

ศูนย์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น, จังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์แรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาการฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม/ชุมชนทิวเขาเพชรบูรณ์

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา

ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการจัดการสังคม

สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม

สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การแปรเปลี่ยนสังคม (ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

สถาบันสันติประชาธรรม

สภาการศึกษาทางเลือกไทย

สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกว้าง

สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกก่อง

สภาองค์กรชุมชนตำบลไคสี

สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยพร

สภาองค์กรชุมชนตำบลซาง

สภาองค์กรชุมชนตำบลเซกา

สภาองค์กรชุมชนตำบลดงบัง

สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดอกคำ

สภาองค์กรชุมชนตำบลนากั้ง

สภาองค์กรชุมชนตำบลนาสะแบง

สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำจั้น

สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต้อง

สภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ

สภาองค์กรชุมชนตำบลบึงโขงหลง

สภาองค์กรชุมชนตำบลบุ่งคล้า

สภาองค์กรชุมชนตำบลป่งไฮ

สภาองค์กรชุมชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีชมพู

สภาองค์กรชุมชนตำบลโสกก่าม

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเดิ่น

สภาองค์กรชุมชนตำบลหอคำ

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าสะอาด

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพรเจริญ

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลศรีสำราญ

สภาองค์กรชุมนตำบลท่ากกแดง

สมัชชาคนจน

สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล

สมัชชาคนจน กรณีราษีไศล

สมาคมไทบ้าน มหาสารคาม

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือแห่งประเทศไทย

สำนักข่าวประชาธรรม

เสียงอีสาน

องค์กรไทยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรในชนบท

อาเซียนวอทช์ ประเทศไทย

 

 

กฤตยา โนตานนท์ เชียงใหม่

กฤษฎา ขุนณรงค์ พัทลุง

กฤษฎา บุญชัย กรุงเทพมหานคร

กิตติกาญจน์ หาญกุล  อุบลราชธานี 

เครือยวง ดาวเรือง กรุงเทพมหานคร

แคล้ว มนตรีศรี หนองบัวลำภู

จตุพร ชีวศรีรุ่งเรือง สงขลา

จารุวรรณ สุพลไร่ อุบลราชธานี

จิตติมา ผลเสวก กรุงเทพมหานคร

จีรนุช เปรมชัยพร กรุงเทพมหานคร

เฉลิมศรี ประเสริฐศรี นราธิวาส

ชนิดา จรรยาเพศ  แบมฟอร์ด

ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ กรุงเทพมหานคร

ณัฐพร ฉายเพ็ชร ปทุมธานี

ดาราราย  รักษาสิริพงศ์

ตาวัน วิเศษสินธุ์ สงขลา

แทนวรรณ โตโพธิ์กลาง นครราชสีมา

ธรธรร การมั่งมี เชียงใหม่

นิจนิรันดร์ อวะภาค สงขลา

นิติกร ค้ำชู ชัยภูมิ

นิติรัตน์  ทรัพย์สมบูรณ์

บัณฑิต หอมเกษ ชัยภูมิ

บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

บุศรา สิงหบุตร ลำปาง

ปฐมญาณินท์ เหลี่ยมเจริญ สุโขทัย

ประจักษ์พร โสภณ กรุงเทพมหานคร

ประทับจิต นีละไพจิตร กรุงเทพมหานคร

ประยงค์  ดอกลำใย

ประสิทธิ์ ฉายเพ็ชร ปทุมธานี

ผรัณดา ปานแก้ว กรุงเทพมหานคร

พนม บุตะเขียว ชัยภูมิ

พรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ

พรรณี  โทวกุลพาณิชย์

พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิชัย ศรีใส สงขลา

ชาญ รูปสม กรุงเทพมหานคร

จักรกฤษณ์ พูลสวัสดิ์กิติกูล นนทบุรี

เชภาดร จันทร์หอม ตรัง

วีระพงษ์ กังวานนวกุล เชียงราย

อ้อมบุญ ทิพย์สุนา หนองคาย

มาธา ทิพย์สุนา หนองคาย

พูนสุข พูนสุขเจริญ นครสวรรค์

ภาวิณี ชุมศรี สุรินทร์

มนทนา ดวงประภา พะเยา

มศกร สารปรัง กาฬสินธุ์

รวงทอง จันดา ขอนแก่น

รัฐวิทย์ เรืองประโคน บุรีรัมย์

รุ่งทิวา ปาวารี ชลบุรี

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ปทุมธานี

วณี  บางประภา  ธิติประเสริฐ กรุงเทพมหานคร

วนัน เพิ่มพิบูลย์ 

กฤษกรณ์ ศิลารักษ์ อุบลราชธานี

วาสนา  ลำดี

วิทูวัจน์ ทองบุ มหาสารคาม

วิภาพันธ์  ก่อเกียรติขจร

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ กาญจนบุรี

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ศิริพร ฉายเพ็ชร ปทุมธานี

สดใส สร่างโศก อุบลราชธานี

สมปอง  เวียงจันทร์

สมลักษณ์ หุตานุวัตร

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน

สมศักดิ์   พลภักดี สุรินทร์

สุทธิเกียรติ คชโส กาฬสินธุ์

สุทธิเกียรติ ธรรมดุล น่าน

สุธิลา ลืนคำ

สุนทรี  หัตถี  เซ่งกิ่ง ขอนแก่น

สุนิดา ปิยกุลพานิชย์ ตาก

สุภาภรณ์ มาลัยลอย ฉะเชิงเทรา

จริงจัง นะแส สงขลา

สุรชัย ตรงงาม กรุงเทพมหานคร

มนัญญา พูนศิริ ลพบุรี

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อุดรธานี

อชิชญา อ๊อตวงษ์ กรุงเทพมหานคร

สุมิตรชัย หัตถสาร เชียงใหม่

แสงจันทร์ ฉายเพ็ชร ปทุมธานี

โสภณ หนูรัตน์ สงขลา

อนุชา  วินทะไชย

อ้อมใจ หนูแดง สุราษฎร์ธานี

อังคณา นีละไพจิตร กรุงเทพมหานคร

เอกชัย อิสระทะ กรุงเทพมหานคร

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร