นักศึกษา คนรุ่นใหม่แอคชั่น กราบขอโทษทะเลที่ปล่อยให้เขามาย่ำยี

Mon, 09/16/2013 - 16:56 -- ประชาธรรม

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยอาทิ เช่น กลุ่มลูกชาวบ้าน ม.บูรพา กลุ่มรามอีสาน ม.รามคำแหง ชมรมอาสากลาง ม.เชียงใหม่ สมาพันธ์นักเรียน เยาวชน นักศึกษานราธิวาส นิสิตม.เกษตรฯ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)และกลุ่มคนรุ่นใหม่ในภาคตะวันออก ได้มีการจัดเวทีพูดคุยทบทวนบทบาท "กิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน" ขึ้นที่จรรยารีสอร์ท หาดสวนสน จ.ระยอง

 

นอกจากนั้นยังมีการพูดคุยในหัวข้อ "ชีวิตและความใฝ่ฝัน" ของแต่ละคน และการพูดคุยแนวทางการเคลื่อนไหวกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม สรุปบทเรียนข้อผิดพลาดและจุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กร พร้อมทั้งร่วมกันหาทางออกและแนวทางการเคลื่อนไหวกิจกรรมในอนาคตร่วมกัน

 

นายปณิธาน ผัสสะผล ผู้ประสานงานเวที  กล่าวว่า "ขบวนการนักศึกษาในปัจจุบันยังลงเหลือพลังในการเปลี่ยนแปลง แต่ในบางกลุ่มกลับยึดติดภาพการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการนักศึกษาในอดีต จนกระบวนการทำงานกิจกรรมทางสังคมไม่สอดคล้องกับสภาพของนักศึกษาในปัจจุบัน เวทีนี้ทำหน้าที่เพียงทบทวนตนเอง ยอมรับความเป็นจริง และค้นหาแนวทางการทำกิจกรรมจนถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ในยุคสมัยที่เป็นของเรา"

 

โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม ทางกลุ่มนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้มีการ ปฏิบัติการแสดงความรู้สึกต่อท้องทะเลระยอง จากกรณีน้ำมันรั่วที่ผ่านมา โดยการ กราบขอโทษทะเลที่ปล่อยให้เขามาย่ำยี ที่บริเวณชายหาดสวนสน

 

ด้านนายรัชชานนท์ เชนพิมาย สมาชิกกลุ่มลูกชาวบ้าน กล่าวว่า "กิจกรรมในวันนี้เป็นการเเสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อกรณีน้ำมันรั่ว ซึ่งปตท.ไม่เคยเข้ามารับผิดชอบในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเลย มีเพียงการชดเชยเงินให้ชาวบ้าน ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป การแสดงออกของเราก็เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามารับผิดชอบในการฟื้นฟูธรรมชาติ โดยการกราบเป็นการแสดงออกเผื่อสะท้อนสิ่งที่ปตท.ทำไว้กับธรรมชาติ เป็นการแสดงออกเชิงประชดประชันอย่างสุภาพ แต่เราไม่ได้นอบน้อมต่อคนทำลายธรรมชาตินะ เราขอโทษธรรมชาติ ที่ปล่อยให้เขามาย่ำยี ผมอยากชวนให้ติดตามว่า พวกเราจะทำอะไรต่อ หลังจากกิจกรรมในวันนี้ครับ".

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร