อาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครประกาศเตรียมเสนอชื่อผู้สนับสนุน 2 หมื่นคน 22 ต.ค.ศกนี้

Sun, 09/29/2013 - 10:19 -- ประชาธรรม

เครือข่ายอาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครกว่าพันคน เปิดตัว พร้อม ร่วมแถลงการณ์ขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร ในงานเปิดตัวและฝึกอบรมอาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร ณ โรงยิม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (28 ก.ย. 2556) เวลา 11:00 น. ได้มีการเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร สืบเนื่องจากการที่ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง ได้จัดให้มีโครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เรื่องประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจ การบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด มาจนถึงรุ่นที่ 7 โดยครั้งนี้เป็นการรวมทุกรุ่นจากทุกอำเภอ จึงทำให้เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครซึ่งมีจำนวนสมาชิกกว่า 1,000 คน   

 

สำหรับวันนี้มีการอบรมอาสาสมัครฯ ในหัวข้อ หลักการสำคัญร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร พร้อมชี้แจงขั้นตอนการเสนอกฎหมาย และการพิจารณาของสภา โดยมีนายศักดา ภารา นิติกรชำนาญการกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครฯ   และในช่วงท้ายของการฝึกอบรม ตัวแทนเครือข่ายในแต่ละอำเภอ ได้ขึ้นเวทีเพื่อร่วมกันแถลงการณ์จากเครือข่ายอาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร ถึง พี่น้องชาวไทย โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

 

"พวกเราในฐานะพลเมืองเชียงใหม่ ขอเรียนว่า การบริหารประเทศแบบรวมศูนย์อำนาจโดยรวมการตัดสินใจ ทั้งคนและงบประมาณไปไว้ที่ส่วนกลางตลอดระยะเวลา 120 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงทีอีกแล้ว

 

เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ อันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในทุกด้าน แต่หลายสิบปีที่ผ่านมา เชียงใหม่มีปัญหามากมาย ที่เราไม่สามารถแก้ไขและกำหนดทิศทางเองได้  ทั้งด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเราจึงร่วมกันผลักดันแนวคิด "เชียงใหม่จัดการตนเอง" และร่วมกันยก(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหาร และจัดการงบประมาณของตนเองได้

 

วันนี้พวกเราเครือข่ายอาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร ประกอบด้วย กลุ่มสมาพันธ์ครูจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มวิชาชีพนักการภารโรง องค์กรชุมชนเมือง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง และอีกหลายเครือข่าย ตลอดจนประชาชนใน 25 อำเภอ 1,000 คน มาร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่กลายเป็นเชียงใหม่มหานคร มีอำนาจจัดการตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในทุกเรื่อง

 

พวกเราจะร่วมกันสร้างความเข้าใจเรื่องเชียงใหม่มหานคร ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป

 

รวมทั้ง รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุน(ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครไม่ต่ำกว่า 20,000 รายชื่อ และจะร่วมกันมาแสดงพลังในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2556 เพื่อเสนอรายชื่อผู้สนับสนุน(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ให้กับผู้แทนรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งจะติดตามผลักดันให้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องจนกว่าเชียงใหม่ของเราจะเป็น "เชียงใหม่มหานคร"

 

และพวกเราขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลที่กำลังดำเนินการจัดตั้ง "สภาปฏิรูปการเมือง" อยู่ในขณะนี้ ให้พิจารณาสนับสนุนข้อเสนอ(ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ของพวกเราอย่างจริงจัง โดยให้เป็นจังหวัดต้นแบบและเป็นรูปธรรมในการกระจายอำนาจเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคตต่อไป

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

                                             เครือข่ายอาสาสมัครขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร