เกษตรกรเหนือ 5,000 คน ร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ

Mon, 09/30/2013 - 17:07 -- ประชาธรรม

วันนี้ (30 กันยายน 56) เวลา 9.00 น. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ฝาง แม่วาง และอำเภอพร้าว กว่า 5,000 คน เรียกร้องรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกรณีราคาข้าวโพดตกต่ำ  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม ได้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้กับนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ การรับรองเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกร และจุดรับซื้อที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การเจรจาไม่มีความคืบหน้า โดยชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องกับรัฐบาลอีกครั้งในวันนี้

 

นายอุทัย บุญเทียม ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า "พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้มารวมตัวกันกว่า 5,000 คน และมีจุดยืนชัดเจนในการเดินทางมาเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งไปถึงรัฐบาลให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกษตรกร จังหวัดน่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย สี่จังหวัดหลักๆ ซึ่ง 95 เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทำกินของตัวเอง กรณีพื้นที่แม่แจ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 122,000 ไร่ และมีเอกสารสิทธิ์พื้นที่ทำกินเพียง 1,000 ไร่เท่านั้น เป็นผลทำให้ไม่สามารถขายผลผลิตให้กับรัฐบาลได้

ทั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลทบทวนปัญหาของเกษตรกร กรณีจุดรับซื้อ หรือผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลได้ เนื่องจากราคาที่รัฐบาลตั้งไว้ในราคากก. 7 บาท และ 9 บาท แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคนกลางรับซื้อ 4 บาทเท่านั้น ซึ่งค่าบริหารจัดการที่รัฐบาลให้ผู้ประกอบการอยู่ในราคา 1.50 บาท จึงเป็นผลทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลได้"นายอุทัยกล่าว

 

นายอุทัย กล่าวทิ้งท้ายว่า "ปัญหาเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของชาวบ้านยังเป็นปัญหาและอุปสรรค ซึ่งหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันกรณีการรับรองราคาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมีการรับรองจากเจ้าหน้าของรัฐ ผู้นำชุมชน ผู้แทนเกษตรกรลงชื่อรับรองให้กับเกษตรกร ตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามต้องการให้รัฐบาลทบทวนและเจรจากับผู้ประกอบการ หรือไม่รัฐบาลต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง รัฐบาลจะต้องชดเชยราคาต้นทุนของเกษตรกร เหมือนเกษตรกรยางพาราภาคใต้"ปธ.เครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดกล่าว.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกร พร้อมตั้งโต๊ะเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม ด้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดยังรวมตัวและปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณศาลากลาง จนกว่าจะได้รับคำตอบจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากไม่ได้คำตอบจะให้เวลารัฐบาลถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้หากไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด กลุ่มเกษตรกรกว่า 5,000 คนจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป.

 

ที่ พิเศษ/2556                            กลุ่มเครือข่ายข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม

                             30 กันยายน 2556

เรื่อง    ขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบต้นทุนการผลิตข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม      จำนวน 1 ชุด

                  2. สำเนาเอกสาร                              จำนวน 3 ฉบับ

          ตามที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนจำนวน 7,984 ราย และมีพื้นที่ปลูกข้าวโพด จำนวน 132,616 ไร่ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประจำปี 2556/2557 เมื่อวันที่ 11, 17-24 กันยายน 2556 ตามข้อเรียกร้องดังนี้

          1. ขอให้ภาครัฐช่วยซื้อข้าวโพดในราคาประกันเหมือนกับแหล่งอื่นๆ โดยมิได้จำกัดพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ เนื่องจากเกษตรกรดังกล่าวทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องและไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2542 โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการของรัฐและทุกภาคส่วน

          2. ขอให้ภาครัฐตั้งจุดรับซื้อข้าวโพดหลายๆจุด ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เพื่อเป็นการกระจายการจำหน่ายข้าวโพดอย่างทั่วถึง

          3.ขอให้ภาครัฐรับซื้อข้าวโพดของเกษตรกรรายละ 30 ตัน

          4. ขอให้ภาครัฐตั้งจุดรับซื้อข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่ม ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในกิโลกรัมละ 8 บาท ความชื้น 30 เปอร์เซ็น ราคากิโลกรัมละ 10 บาท ความชื้น 14.50 เปอร์เซ็น

          5. ขอให้ภาครัฐชดเชยปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ไร่ละ 2,500 บาท ต่อไร่ ตามที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนจริงไม่เกิน 30 ไร่ ต่อราย

          ตามหนังสือที่กลุ่มเครือข่ายได้เรียกร้องไปก่อนหน้า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งครบกำหนดแล้วนั้น ถ้าภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 นี้ ทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ทางกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดจะได้ดำเนินการเรียกร้องที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                     นายอุทัย บุญเทียม

                                    ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม

 

 

 

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร