จากบางระกำ สู่บางบาล ถึงนครปฐม : ประชาชนอยู่ไหน?

Wed, 10/09/2013 - 12:20 -- ประชาธรรม
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ และ กป. อพช. ได้จัดทำหนังสือ เกี่ยวกับการถอดบทเรียนการรับมือของชุมชนเมื่อครั้งน้ำท่วมปี 2554

รวมทั้งวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์แผนการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ไว้ด้วย

ในชื่อหนังสือ "จากบางระกำ สู่บางบาล ถึงนครปฐม ประชาชนอยู่ไหน?"   

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร