คนงานบ.จอร์จี้ฮือประท้วงหน้าโรงงานอีกครั้งหลังนายจ้างเตะถ่วงการเจรจา

Tue, 10/22/2013 - 22:32 -- ประชาธรรม

จากกรณีพนักงานในบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จ.เชียงใหม่ มากกว่า 300 คน ได้ทำการประท้วงภายในโรงงาน เนื่องจากไม่พอใจที่นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของคนงานเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 56 ที่ผ่านนั้น (รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมที่ข่าวประชาไท)

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา มีการเจรจาระหว่างผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยความต้องการหลักของคนงานต้องการ คือ ให้บริษัทกลับไปจ้างพนักงานเป็นรายเดือน และประกันรายได้ขั้นต่ำของพนักงานตามกฎหมายที่วันละ 300 บาท ภายหลังจากที่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในโรงงานให้พนักงานทำงานรายชิ้น อีกทั้งให้บริษัทฯ กลับไปใช้ระบบการผลิตที่มี QC แทนการให้พนักงานฝ่ายผลิตตรวจเช็คผลงานกันเอง ซึ่งส่งผลต่อความสามัคคีของพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบสภาพการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และสร้างความยากลำบากในการทำงานให้กับคนงาน

 

ต่อมาวันที่ 10 ต.ค.56 คนงานจำนวน 30 คน เข้าร้องเรียนกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนั้นมีรายงานว่า พนักงานบริษัทฯ จำนวน 10 กว่าคน ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากได้รับใบเตือน และไม่ยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่ โดยหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำเรียกร้องเปลี่ยนสภาพการจ้างงานอีกด้วย

 

วันที่ 11 ต.ค. 56 บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ให้พนักงานลงลายมือชื่อยอมรับ สัญญาฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานใหม่

 

วันที่ 16 ต.ค.56 คนงานยื่นข้อเสนอเปลี่ยนสภาพการจ้างงานต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จำนวน 8 ข้อ

หนึ่งให้บริษัทกลับไปใช้ขั้นตอนการผลิตเดิม ที่มีขั้นตอนของบุคคลที่ทำการตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) และยกเลิกกฎระเบียบการหักเงินจากพนักงานในขั้นตอนการผลิตที่อยู่ก่อนหน้านั้นชิ้นละ 20 บาท

 

สอง ให้บริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท

 

สาม ให้บริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานรายชิ้นตามที่ทำได้จริง และต่อวันต้องไม่ต่ำกว่า 310 บาท

 

สี่ ให้บริษัทยกเลิกสัญญาการจ้างงานที่ให้พนักงานรายเดือนเปลี่ยนเป็นพนักงานรายวัน โดยให้เป็นพนักงานรายเดือนเช่นเดิม

 

ห้า ให้บริษัทยกเลิกสัญญาการจ้างงานใหม่ที่ให้พนักงานลงลายมือชื่อยอมรับในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยให้พนักงานที่ลงลายมือชื่อทุกคนใช้สัญญาจ้างเดิม

 

หก ให้บริษัทจ่ายโบนัสประจำปีกับพนักงานทุกคนไม่ต่ำกว่าสองเท่าของรายได้

 

เจ็ด ให้บริษัทยกเลิกระเบียบการลงโทษพนักงานที่ทำงานไม่ได้ตามเป้าเงินที่วางไว้ คือ ไม่น้อยกว่าสองร้อยบาทต่อวัน  ซึ่งหากทำไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนจะถูกเลิกจ้าง

 

สุดท้าย แปด สิทธิประโยชน์และสภาพการจ้างงานอื่นใดที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนอกจากข้อเรียกร้องนี้ให้บริษัทปฏิบัติไว้คงเดิม

 

ต่อมาหลังยื่นหนังสือ ตัวแทนคนงานที่เข้าเจรจากับบริษัทฯ จำนวน 5 คน ถูกพักงาน โดยบริษัทฯให้เหตุผลว่า ออกจากที่ทำงานในเวลาทำงาน กระด้างกระเดี่อง และสร้างความวุ่นวายในโรงงาน

 

ล่าสุดวันนี้ (22 ต.ค. 56) เวลาประมาณ 15.30 น.  พนักงานในบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้รวมตัวประท้วงนายจ้างหน้าโรงงานอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าบริษัทฯ พยายามเตะถ่วงการเจรจา โดยทางบริษัทส่งเพียงทนายมาเจรจาเท่านั้น ซึ่งทำให้การเจรจายืดเยื้อไป ไม่เป็นผลดีกับพนักงาน เพราะระบบใหม่จะบีบให้โดนใบเตือน จนถูกเลิกจ้างหรือไม่ก็ต้องเซ็นสัญญาใหม่

 

ตัวแทนคนงานที่ถูกพักงานรายหนึ่ง กล่าวว่า พวกตนได้รวมตัวเรียกร้องให้เปลี่ยนสถานภาพการจ้างของบริษัทมาเป็นเวลา หนึ่งเดือนแล้ว และหลังจากยื่นข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคุณ สตีฟซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่เขาอ้างว่าไม่มีอำนาจ ล่าสุดสุดวันนี้เขาก็ส่งทนายมาคุยแต่ไม่ยอมเริ่มต้นเจรจาด้วยสักที

 

"ทนายเข้ามาคุย และเสนอให้พบกันคนละครึ่งทาง อย่างเรื่องปรับ 20 บาท ก็อาจจะยกเลิกได้ แต่เรื่องโบนัสเป็นสวัสดิการของบริษัทคงให้ไม่ได้ ในเรื่องของค่าจ้างต่อเดือนก็อาจให้ได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือ 9,000 บาท ต่อเดือน ทุกอย่างที่เราขอ เขาจะเข้าไปคุยกับบริษัทให้ทุกอย่าง เรื่องมันก็เลยอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่ เขานัดอีกทีวันที่ 2 ต.ค."

 

ตัวแทนคนงาน กล่าวอีกว่า "คนงานมาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อเรียกศรัทธาของเพื่อนแรงงานด้วยกัน เพราะขนาดแค่ยื่นข้อเรียกร้อง ยังถูกพักงาน กฎหมายยังคุ้มครองไม่ได้เลย จึงอยากให้เพื่อนแรงงาน รวมถึงบริษัทฯ เห็นว่า ถ้าคนงานรวมกันก็มีโอกาสได้ข้อเสนอตามที่เรียกร้องไป เราต้องทำหนังสือเพื่อเรียกร้องสิทธิ หากยังไม่สำเร็จก็คงจะมีการนัดหยุดงานไปจนถึงฟ้องศาลแรงงาน"

 

ด้านนางรัชนีวรรณ บุญธรรม หนึ่งในพนักงานสิบคนที่ลูกเลิกจ้างจากการเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน กล่าวว่า สาเหตุที่บริษัทพยายามเปลี่ยนสภาพการจ้างงานนั้นมาจากการที่บริษัทเปิดโรงงานที่อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่นั้น เนื่องจากค่าแรงถูกกว่า เพราะหลังจากบริษัทประกาศเปิดโรงงานแห่งใหม่ก็เปลี่ยนสภาพการจ้างงานทันที

 

"การเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชั่วโมงทำงานต่อวันจากเดิม 7.5 ชั่วโมงทำงาน ไม่รวมเวลาพักกินข้าว มาเป็น 8.5 ชั่วโมงทำงาน การเข้างาน เริ่มงาน 8 โมง เวลา 7 โมง 58 ก็ต้องเข้าไปแล้ว ต้องอยู่ที่จุดทำงานก่อนสองนาที เข้าไปก่อนก็โดนใบเตือน เข้าไปหลังก็โดนใบเตือน แล้วเครื่องสแกนนิ้วมีอยู่สองเครื่อง มันก็เข้างานไม่ทัน"

 

"การเข้าห้องน้ำ ถ้าไปนานก็จะโดนเตือน ตอนนี้มีกล้องติดทั่วโรงงาน ทำอะไรเล็กน้อยก็จะถูกใบเตือน  ถ้าพนักงานได้ใบเตือน 4-5 ใบ ก็จะเรียกมาที่ออฟฟิศ แล้วบอกว่าใบเตือนคุณมีเยอะแล้ว จะให้ทำอย่างไร ถ้าจะอยู่โรงงานนี้ต่อ คุณต้องเซ็นสัญญาใหม่ ถ้าไม่เซ็นก็ต้องถูกไล่ออกจากงาน"

 

"เราไม่ยอมเซ็นเพราะถ้าเซ็น ตอนเขาย้ายไปแม่สอดเราจะทำอะไรไม่ได้เลย เพราะในสัญญาจ้างใหม่เอื้อให้โรงงานไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายน้อยที่สุด เขาใช้วิธีเหล่านี้เพื่อบีบพนักงานให้ลาออกไป คนไหนทนไม่ได้ก็ต้องลาออก เราไม่เซ็น จึงถูกเลิกจ้าง"

 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เวลา 18.00 น. สหภาพแรงงานต่างๆที่จ.ลำพูน เตรียมเดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

อนึ่ง พนักงานในบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จ.เชียงใหม่มีจำนวน 450 คน ณ ตอนนี้มีคนลงชื่อเรียกร้องเปลี่ยนสภาพการจ้างงานจำนวน 224 คน เป็นที่น่าสังเกตว่าคนงานที่ลงชื่อเป็นกลุ่มที่อยู่ในสายพานการผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งหมด

 

บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู  จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 24 ล้านบาท (ข้อมูลการลงทุนตามสัญชาติเป็นสัญชาติฮ่องกง 100%) เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้า ของยี่ห้อ Neon Buddha ซึ่งมีสโลแกนว่า "นีออนบุดดา เริ่มจากความคิดการผลิตเสื้อผ้าเพื่อวิถีชีวิตที่หลากหลายทั้ง ชุดสำหรับการเดินทาง  ชุดอยู่กับบ้านชุดทำงาน ชุดโยคะ และชุดของคุณ ทุกชุดออกแบบในประเทศแคนนาดา โดย ชานอน พาสเซโร และ จัดการผลิตโดยทีมผู้หญิง 500 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย เสื้อผ้าของเรา เป็น ผ้าฝ้ายที่ซักก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต   ทีมงานและสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรา ออกแบบและผลิตสินค้า ที่ใส่สบาย ในทุกเวลา  ทำให้เรารู้สึกถึงการเป็นสมาชิกของชุมชนโลก  เราบริจาค 1 %ของทุกการขายสินค้าทุกชิ้น ให้ กับโครงการต่าง ๆ เพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น"

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร