การค้ามนุษย์

คดีนี้ในระยะแรกมีองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจอย่างมาก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายองค์กรได้หายไปหมด แต่คดีนี้เป็นคดีที่ทางฝ่ายศาลส่วนกลางให้ความสำคัญมาก เป็นประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจเพราะครั้งหนึ่งเคยถูกยกฟ้องแล้วเรากลับมาต่อสู้อีกครั้ง .....
01/04/2013 - 10:45
ผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เยือนไทย 8-19 ส.ค. ตรวจสอบผลกระทบของมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์
08/06/2011 - 11:58
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่าน สำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กเพื่อการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี
07/14/2011 - 09:06
ปัญหาที่ดิน ความรุนแรง และการค้ามนุษย์ หากมองเพียงผิวเผินอาจดูเป็นปัญหาที่มีภาพปรากฏและบริบทที่ต่างกันออกไป แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ
01/10/2011 - 14:10
เมื่อปีที่ผ่านมา(2009) ในขอบข่ายทั่วโลกมีผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ถึง 12.3 ล้านคน สถิติสูงสุดอยู่ในเอเชีย ที่แย่ก็คือมีเหยื่อมากมายขนาดนี้แต่ผู้กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมีอยู่ เพียง 4,166 คนเท่านั้น
08/03/2010 - 10:28
Subscribe to การค้ามนุษย์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร