การพึ่งตนเอง

แนะนำแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ,โรงเรียนวัฒนธรรม พ่อครูมานพ ยาระณะ ,ศูนย์การศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาวัดลอเคราะห์ ,โฮงเฮียนอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่วาง ,สืบสายลายไต บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง ,ชมรมสืบสานตำนานปี่-ซอ ,วิทยาลัยจาวบ้าน ลุ่มน้ำแม่วาง ,สมาคมหมอพื้นบ้านล้านนา หางดง ,หัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ ,โฮงเฮียนแม่อุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ,โครงการสืบสานภูมิปัญญาเพื่อชุมชนเป็นสุข ,สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา จ.ลำพูน : ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาและความหลากหลายทางชีวภาพ ,ชมรมกวีล้านนา(นักค่าวภาคเหนือ) ,ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว จ.ลำปาง : ศูนย์ศิลปะชุมชนแม่งาว ,ชมรมจุมสะรีข่วงเจิงวัดกู่คำ ,ชุมชนบ้านสามขา จ.เชียงราย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าสักงาม ,กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ จ.พะเยา : กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกบ้านต๋อมดง ,ชุมชนประมงบ้านสันแกลบดำ ,ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน ,แหล่งการเรียนรู้บ้านต๊ำใน จ.แพร่ : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนวัดทุ่งศรี ,พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอสองพิทยาคม ,โฮงเฮียนปุ๋มผญ๋า จ.น่าน : โรงเรียนชาวนา ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ,ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรีพื้นบ้านตำบลเมืองยม จ.แม่ฮ่องสอน : ศูนย์การเรียนรู้แม่ฮ่องสอนศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง ,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านห้วยฮี้ ,ศูนย์การเรียนรู้การทำเครื่องเงินบ้านสันติสุข กลุ่มทำเครื่องเงินละว้า สันติสุข
12/01/2005 - 00:00
การเสวนาวิชาการ เนื่องในงานวิถีไท:ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง 7 - 11 มีนาคม 2544 ลานกลางแจ้ง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
03/01/2002 - 00:00
Subscribe to การพึ่งตนเอง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร