ครูอุทิศ

ตอนที่มีข่าวจะแป๋งเหมืองแร่ที่บ้านบนนา ทางกลุ่มฯ ก็ได้เรียกประชุมและมีมติให้ทำใบปลิวและทำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดแจ้งข่าวให้พี่น้องคนเมืองแจ่มรู้เท่าทันเขา พอชาวบ้านรู้ข่าวก็รวมตัวกันมาประท้วงที่อำเภอ โดยที่กลุ่มไม่ได้ไปร่วมแต่อย่างใด
09/13/2011 - 15:08
เมื่อแผ่นดินอันอุดม กลายเป็นผืนดินแปลกเปลี่ยน ถนนทุกสายมุ่งสู่ระบบทุน ลัทธิเลียนแบบ-บริโภคนิยม!
08/09/2011 - 10:39
Subscribe to ครูอุทิศ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร