ความเป็นเมือง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
05/20/2016 - 14:04
เมื่อความเป็นเมืองได้ขยายขอบเขตออกไป จนเราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอะไรคือ”เมือง” อะไรไม่ใช่ “เมือง”ได้อย่างชัดเจน พื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นความหวังของผู้คนที่จะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และยกระดับสถานะของตัวเองให้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาจากภาคเกษตร หรือแรงงานที่อพยพข้ามถิ่นฐานมา แ
03/19/2016 - 05:22
Subscribe to ความเป็นเมือง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร