จังหวัดจัดการตนเอง

เชียงใหม่/คณะทำงานเชียงใหม่จัดการตนเอง เปิดสภาพลเมือง นำร่องวาระขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ภาคประชาชน ประชาสังคมเชียงใหม่สะท้อนปัญหาแนะทางแก้ไขดันสู่ร่างนโยบาย กฎหมาย
01/28/2013 - 10:54
การยกร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครขึ้นไม่ได้มีความมุ่งหวังที่กลับไปสู่ความเป็นอาณาจักรล้านนาในอดีต แต่เป็นความมุ่งหวังที่จะ "จัดการตนเอง"เช่นในอดีตที่เคยกระทำมาแล้วอย่างยาวนาน...
12/12/2012 - 11:10
นักวิชาการชายแดนใต้หนุนสภาประชาสังคมฯ ขับเคลื่อนเวทีจัดการตนเอง พร้อมอาสาขยายผลแนวคิดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต่อนักศึกษาและเครือข่าย
11/02/2012 - 14:48
นับเนื่องจากการผลักดันแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง จนนำไปสู่รูปธรรมของการรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร โดยมุ่งหวังให้นำร่องยกฐานะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัด....
10/17/2012 - 12:19
วานนี้ (24 มิ.ย.2555) ณ บริเวณลานหอศิลป์ล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ผนึกกำลังประชาชน ประกาศเจตนารมณ์ "เชียงใหม่พร้อมจัดการตนเอง" นำเสนอร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร และเปิดเวทีสาธารณะ "ปฏิรูปประเทศไทยให้เชียงใหม่จัดการตนเอง"
06/25/2012 - 11:18

Pages

Subscribe to จังหวัดจัดการตนเอง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร