จัดการตนเอง

เชียงใหม่/ภาคประชาชน นักวิชาการแนะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ปรับระบบการบริหารราชการแบบรวมศูนย์สู่การกระจายอำนาจท้องถิ่น ประชาชนกำหนดทิศทางท้องถิ่นตนเอง
06/04/2013 - 16:47
เมื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดต่อเสื้อเหลือง เสื้อแดงหรือผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้นั้นล้วนมาจากพื้นฐานของปัญหาการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือส่วนกลาง
02/22/2013 - 12:30
เชียงใหม่/คณะทำงานเชียงใหม่จัดการตนเอง เปิดสภาพลเมือง นำร่องวาระขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ภาคประชาชน ประชาสังคมเชียงใหม่สะท้อนปัญหาแนะทางแก้ไขดันสู่ร่างนโยบาย กฎหมาย
01/28/2013 - 10:54
เชียงใหม่/หนุนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง สางปัญหาดินน้ำป่า คาดเป็นเครื่องมือหนุนชาวบ้านชุมชนเท่าทันอำนาจรัฐ-อำนาจทุน-โลกาภิวัตน์
12/17/2012 - 14:07
การยกร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครขึ้นไม่ได้มีความมุ่งหวังที่กลับไปสู่ความเป็นอาณาจักรล้านนาในอดีต แต่เป็นความมุ่งหวังที่จะ "จัดการตนเอง"เช่นในอดีตที่เคยกระทำมาแล้วอย่างยาวนาน...
12/12/2012 - 11:10
เชียงใหม่/120วัน เชียงใหม่มหานคร เปิดห้องเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรถ้าเชียงใหม่จัดการตนเอง นักวิชาการเสนอ 3 หนทางก้าวข้ามรัฐนิยม
12/10/2012 - 09:31

Pages

Subscribe to จัดการตนเอง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร