ชำนาญ จันทร์เรือง

บทความโดยชำนาญ จันทร์เรือง
02/04/2016 - 16:33
นับว่าเป็นก้าวที่พลาดครั้งสำคัญของ คสช.ที่มอบอำนาจให้นายทหารผู้หนึ่งไปแจ้งความดำเนินคดีกับ แกนนำเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนรวมหกคนในข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 ข้อ 12 ซ
11/25/2015 - 08:09
ภาพประกอบจาก http://www.personal.psu.edu/sse5034/blogs/espinoza/2012/03/food-for-thou...  
09/16/2015 - 11:42
บทความโดยชำนาญ จันทร์เรือง หมายเหตุ เผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
07/22/2015 - 20:38
กระแสความขัดแย้งทางความคิดเห็นกรณีที่ศาลยุติธรรมได้มีแผนการสร้างอาคารใหม่แทนอาคารศาลฎีกาเดิมด้วยการทุบทำลายอาคารเดิม
01/24/2013 - 10:38
ชำนาญ จันทร์เรือง ปาฐกถาพิเศษในงานประชุมเสนอผลงานวิจัยการสำรวจประชาธิปไตยหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน"จากการเมืองของรากหญ้าสู่ประชาธิปไตย 100%" เมื่อวันวันที่ 18 มีนาคม 2555
03/19/2012 - 13:03
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.54 ได้มีการจัดบรรยายสาธารณะมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 2554 เรื่อง มองอนาคตการเมืองไทยผ่านสายตาคนนอก ครั้งที่ 1 โดย
01/29/2011 - 21:35

Pages

Subscribe to ชำนาญ จันทร์เรือง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร