ตลาดนัด

เมื่อความเป็นเมืองได้ขยายขอบเขตออกไป จนเราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอะไรคือ”เมือง” อะไรไม่ใช่ “เมือง”ได้อย่างชัดเจน พื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นความหวังของผู้คนที่จะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และยกระดับสถานะของตัวเองให้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาจากภาคเกษตร หรือแรงงานที่อพยพข้ามถิ่นฐานมา แ
03/19/2016 - 05:22
Subscribe to ตลาดนัด

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร