น่าน

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จังหวัดลำปาง พะเยา น่าน เชียงราย ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดของตน แสดงเจตจำนง ไม่จ่ายเงินตามนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรคตามวงเล็บข้อ ๒๑ เร่งรณรงค์ให้ทุกคนใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องร่วมจ่าย
08/23/2012 - 12:48
อุดรธานี/ชาวเมืองน่านเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้ปกป้องสิทธิชุมชนและดูผลกระทบจริงจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ ของ กฟผ.
07/13/2011 - 12:42
'ฮักเมืองน่าน' เริ่มต้นจากเจตจำนงของคนเมืองน่านที่ทำงานแทนคุณแผ่นดินถิ่นเกิด โดยมุ่งหมายพัฒนาความสามารถของคนเมืองน่านในการมีส่วนร่วมพัฒนาและปลุกสร้างสำนึกในฐานะคนต้นน้ำ ให้มีความสำคัญต่อเส้นชีวิตของประเทศไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องดูแลรักษาต้นน้ำ โดยใช้ภูมิปัญญาการจัดการท้องถิ่น ประสานพลังวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน
11/01/2004 - 00:00
Subscribe to น่าน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร