ประชาคมอาเซียน

เชียงใหม่/ประชาชน4ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา และไทย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบในแต่ละพื้นที่ เสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนร่วมของภาคประชาชน เตรียมป้องกัน-รับมือผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
07/29/2012 - 14:43
ดร.นฤมล ทับจุมพล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงบทบาทภาคประชาสังคมในไทยในหัวข้อ "บทบาทภาคประชาสังคมกับนโยบายทางเศรษฐกิจของอาเซียน"(The Role of Civil Society in AEC Economic Policymaking)
07/27/2012 - 13:27
องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนภาคใต้ร่วม 100 ชีวิต ร่วมร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ชูผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนฯ ต้องมาจากการเลือกตั้ง ต้องปกป้องสิทธิชุมชนและให้สิทธิชุมชนปกป้องทรัพยากรจากกลุ่มทุน และให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติในทุกประเทศได้สิทธิ....
05/07/2012 - 16:11
ภาพลักษณ์อันสวยสดของ "
02/10/2012 - 11:51
เสวนา "แรงงาน การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ที่ร้านหนังสือ Book Re:Public จ.เชียงใหม่
12/23/2011 - 16:50
Subscribe to ประชาคมอาเซียน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร