ปิโตรเลียม

ความคลุมเครือที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดของขบวนการประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพื่อเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตก็คือ  การเปลี่ยนเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตจะสามารถเปลี่ยนนิยาม “ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ” ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ฝ่ายนำของขบวนการปร
03/16/2015 - 11:27
  ที่มาภาพ : http://www.vcharkarn.com/vcafe/49196  
03/12/2015 - 11:57
"โครงการต้องกันพื้นที่ข้ามข้าวของบริษัท ชาวบ้านจะเข้าไปหากินตามแนวเขตของบริษัทไม่ได้เลย นอกจากนี้ผลกระทบของระบบนิเวศส่งผลให้ทรัพยากรในทะเลสูญหายไปด้วย เพราะแหล่งอาหารของพวกมันถูกทำลาย"
08/27/2010 - 10:46
Subscribe to ปิโตรเลียม

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร