ป่าชุมชน

เรื่องราวของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานถูกกล่าวถึงในสื่อต่าง ๆ จนนับกันไม่ไหว เพราะความสวยงามในป่าดิบชื้น ผนวกกับทุ่งโล่งหน้าผา ที่มองเห็นเมืองแม่แจ่มมุมสูงได้อย่างแหล่มแมว ทำให้เกิดเป็นคำพูดติดปากว่า “ถ้ามาดอยอินทนนท์ แล้วไม่ได้มาเดินกิ่วแม่ปาน ก็เหมือนมาไม่ถึงดอยอินทนนท์”
12/04/2015 - 09:02
นโยบายป่าชุมชน แจกเอกสารสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือทั้งชุมชน ล้วนเป็นการทำลายป่า ทำลายชาติ ไม่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง  ให้ชาวบ้านออกจากป่าย่อมคุ้มค่ากว่า
06/12/2015 - 20:27
วัลวิทย์ สมยศ สัมภาษณ์เรียบเรียง ภาพประกอบจาก http://www.catspa.org/2013/12/blog-post.html  
06/12/2015 - 20:15
แพร่/พุทธ คริสต์ รวมใจปกป้องป่า ประสานมือคัดค้านโครงการเขื่อนยมบน-ยมล่าง เขื่อนแม่แจ่ม เขื่อนแม่ขาน เขื่อนโป่งอาง เตือนรัฐบาลอย่าง่าว หยุดทำลายป่า หยุดทำลายชุมชน
10/05/2013 - 22:53
พาไปชมภาพกิจกรรมของชุมชนบ้านหัวทุ่ง เชียงดาว จัดงาน"ความรู้คู่ภูมิปัญญาสู่การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน" ชี้ให้เห็นว่า การช่วยกันรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพดี วิถีชีวิตชุมชนดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
04/02/2013 - 10:46
คนบ้านหัวทุ่ง เชียงดาว เป็นหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวต้นแบบเชิงนิเวศของเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน"ความรู้คู่ภูมิปัญญาสู่การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยมีการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยในชื่อโครงการวิจัยการปรับตัววิถีพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านหัวทุ่ง เพื่อชี
03/24/2013 - 17:12
ชุมชนบ้านหัวทุ่ง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่กับป่าต้นน้ำ เป็นชุมชนพึ่งตนเองและทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลมากมายหลายรางวัล ....
01/15/2013 - 13:24

Pages

Subscribe to ป่าชุมชน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร