พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร

นับเนื่องจากการผลักดันแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง จนนำไปสู่รูปธรรมของการรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร โดยมุ่งหวังให้นำร่องยกฐานะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัด....
10/17/2012 - 12:19
วานนี้ (24 มิ.ย.2555) ณ บริเวณลานหอศิลป์ล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ผนึกกำลังประชาชน ประกาศเจตนารมณ์ "เชียงใหม่พร้อมจัดการตนเอง" นำเสนอร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร และเปิดเวทีสาธารณะ "ปฏิรูปประเทศไทยให้เชียงใหม่จัดการตนเอง"
06/25/2012 - 11:18
Subscribe to พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร