วิทยุชุมชน

ทันที่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช.ทำการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หน้าจอโทรทัศน์ หน้าปัดวิทยุนี่เนืองแน่นก็ดับลงตามสูตรของการรัฐประหารว่าด้วยการปิดสื่อ ด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่15/2557 เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบ
12/02/2014 - 17:26
สวชช.แนะ กสทช. สนับสนุนวิทยุชุมชนอย่างจริงจัง เผยข้อมูลการออกใบอนุญาต สร้างกลไกประชาชนสามารถตรวจสอบได้
10/04/2013 - 14:10
หนังสือเล่มนี้ พยายามที่จะรวบรวมบทความ องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของภาคประชาชนที่ร่วมกันผลักดัน งานวิทยุชุมชนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ว่าได้สร้างคุณูปการ ให้กับสังคมไทยอะไรบ้าง และยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องร่วมกันผลักดันต่อ รวมทั้งต้องการสร้างความชัดเจนและให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิยุชุมชนกับวิทยุขนาดเล็กทั่วไป ซึ่งมีร่วม 8,000 สถานี ในตอนนี้ ...
12/13/2012 - 16:13
นันทา เบญจศิลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวประชาธรรม สรุปบทเรียน การทำสื่อภาคประชาชนที่ผ่านมา เห็นว่ายิ่งประชาชนเข้าถึงสื่อมากยิ่งได้ประโยชน์ แต่หวั่นว่าการกระจายทรัพยากรสื่อเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องตั้งกองทุนหนุนเสริมศักยภาพทำสื่อภาคประชาชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
12/04/2012 - 11:43
เชียงราย/ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หนึ่งในคณะกรรมการ ยกการจัดเวทีสาธารณะของกสทช. 10 กว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นตัวสะท้อนบทบาทการทำงานของกสทช.ในยุคใหม่ จากเดิมทำงานแบบราชการ กำกับจากบนลงล่าง มาสู่การรับฟังความคิดเห็น ทำงานแบบล่างขึ้นบน
12/04/2012 - 11:02
"การเข้าถึงและความเท่าเทียมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของคนชายขอบ" ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
12/02/2012 - 12:35

Pages

Subscribe to วิทยุชุมชน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร