สถาบันกษัตริย์

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับร้านหนังสือ Book Re : public จัดเวทีเสวนา "สถาบันกษัตริย์ในโลกปัจจุบันและอนาคต" นำโดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต
08/25/2012 - 23:20
ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ตรงข้ามกับระบอบกษัตริย์
02/13/2012 - 16:14
ปาฐกถาของ "ธงชัย วินิจจะกูล" ในงานเสวนาซึ่งจัดโดยกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญ "เคยคิดไหมว่า อีก 50 ปีข้างหน้าประวัติศาสตร์จะบันทึกความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันอย่างไร จะบันทึกความขัดแย้งกรณีมาตรา 112 ว่าสะท้อนภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างไร ประวัติศาสตร์จะมองย้อนกลับมาแล้วประเมินและวิเคราะห์ปัจจุบันจากความรู้และทัศนะของอนาคตอย่างไร"
02/13/2012 - 14:49
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระราชท
12/06/2011 - 10:51
สำหรับพรรคการเมือง ในทางสาธารณะนั้น ถือได้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพรรคที่สถาปนารากฐานความจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์, แต่ในพรรคการเมืองใหม่ ในแง่มุมส่วนบุคคลกลับมีบุคลิกภาพแตกต่างอย่างน่าประหลาดในประเด็นการสืบราชสมบัติ
07/06/2011 - 11:43
หยุดใช้มาตรา 112 ณ บัดนี้ ปลดปล่อยคนที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ปล่อยคุณสมยศ (พฤกษาเกษมสุข) ปล่อยคุณดา (ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล) และคนอื่นๆ
05/08/2011 - 19:15
พระจักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศญี่ปุ่น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวญี่ปุ่น ฐานะดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเห็นพ้องของประชาชนชาวญี่ปุ่น ซึ่งดำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย
03/29/2011 - 10:41

Pages

Subscribe to สถาบันกษัตริย์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร